TOP TEL

TOP TEL

TOP TEL jest kompleksowym i dedykowanym rozwiązaniem ERP do zarządzania przedsiębiorstwami działającymi jako operatorzy usług masowych (takich, jak: telefonia, Internet, telewizja kablowa, sprzedaż energii elektrycznej, itp.), którzy ze względu na charakter swojej działalności mają potrzebę zautomatyzowania procesu rozliczeń z Abonentami. Rozwiązanie to jest dostosowane do szczególnej specyfiki takich firm, obejmuje jednak nie tylko moduł billingowy, ale także wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa (finanse, księgowość, kadry i płace, sprzedaż, logistyka, zarządzanie relacjami z klientami).

Cechy i funkcje aplikacji

 • Możliwość przypisania kilku umów jednemu Klientowi,
 • Definiowanie cenników dla konkretnych grup Klientów i Taryf,
 • Historia zmian taryf i opłat na przypisanych do Klienta umowach,
 • Mechanizmy grupowania Klientów w duże grupy masowego przetwarzania,
 • Definiowane analitycznych klas rozliczanych usług,
 • Automatyczne generowanie faktur połączone z generowaniem plików z danymi dla centrów drukująco-kopertujących,
 • Mechanizmy sprawdzania kompletności procesu fakturowania w danej grupie przetwarzania,
 • Śledzenie opłat i należności względem osi czasu,
 • Śledzenie sprzedaży wg grup produktów,
 • Rejestracja i rozliczanie reklamacji,
 • Masowe generowanie ponagleń i wezwań do zapłaty,
 • Rejestrowanie danych w układzie pozwalającym na generowanie raportów dla UKE czy URE,
 • Dostępne kostki OLAP dla analiz wielowymiarowych.

Rozwiązanie dla dużych i małych dostawców

TOP TEL jest systemem przystosowanym do obsługi wielu taryf, cenników i grup abonentów, jak i śledzenia wszelkich kosztów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem tej branży.

Możliwe jest zastosowanie TOP TEL przez lokalnych dostawców usług telefonicznych znajdujących się w jednej lokalizacji, jak i w przedsiębiorstwach o strukturze rozproszonej, posiadającej wiele oddziałów lub filii.

Integracja danych pochodzących z wszystkich oddziałów lub punktów sprzedaży możliwa jest dzięki rozbudowanemu interfejsowi wymiany danych.