TOP TOOLS

TOP TOOLS

Moduł systemu Dynamics AX - TOP TOOLS - umożliwia efektywną gospodarkę narzędziami oraz oprzyrządowaniem. Służy do ewidencji narzędzi i przyrządów. Program może być zastosowany do obsługi wypożyczalni nie tylko narzędzi i przyrządów, ale również np. dowolnego wyposażenia oraz dokumentacji.

Narzędziownia

W module TOP TOOLS jest dostępny zestaw gotowych raportów dotyczących stanu i obrotów w narzędziowni, etykiety narzędzi i in. Oprócz tego dane z wszystkich kartotek i rejestrów można w prosty sposób kopiować do arkusza Microsoft Excel.

Możliwość korzystania z raportów standardowych

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może też korzystać z raportów standardowych, dostępnych w innych modułach systemu Microsoft Dynamics AX , np. faktury zakupu w module Rozrachunki z dostawcami, wycena zapasów w module Zarządzenie zapasami lub analiza kosztów oraz amortyzacja środków trwałych w module Księga główna.

Kreator raportów

Administrator systemu może przygotować dowolne raporty przy pomocy kreatora raportów, który wchodzi w skład systemu Microsoft Dynamics AX lub też skorzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy biznesowej.

Co możesz zyskać?

  • szybki dostęp do danych charakteryzujących wskazane narzędzie, szybki dostęp do informacji związanych z serwisowaniem i naprawami gwarancyjnymi
  • wyszukiwanie narzędzi spełniających podane kryteria wyboru z zakresu opisu technicznego,
  • śledzenie miejsc użytkowania narzędzi i ich elementów (bieżących i historycznych),
  • obserwowanie historii zdarzeń związanych z danym narzędziem
  • planowanie zapotrzebowania na narzędzia,
  • wyszukiwanie narzędzi spełniających podane kryteria wyboru z zakresu planowania i realizacji zadań.