banner

CLOUD
COMPUTING

Chmura to nowoczesna forma przetwarzania danych, która umożliwia korzystanie z zaawansowanego oprogramowania bez konieczności zakupu licencji, instalowania aplikacji na własnych urządzeniach i administrowania systemem. Podstawą cloud computing jest szeroko pojęta wirtualizacja zasobów np.: serwerów, desktop-ów, pamięci masowych, infrastruktury sieciowej. Rozróżnia się trzy modele chmury obliczeniowej: SaaS, IaaS oraz PaaS.

SaaS (Software as a Service)

Usługa polegająca na dostarczaniu niezbędnych funkcji oprogramowania za pomocą Internetu. Klient ma zapewniony dostęp do narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem.

Opłaty naliczane są za każdorazowe korzystanie z usługi, a dostęp uzyskuje się na żądanie.

np. udostępnienie systemu ERP

IaaS (Infrastructure as a Service)

Model IaaS polega na dostarczaniu infrastruktury informatycznej. Eliminuje następujące potrzeby: zakup serwerów i licencji na oprogramowanie; tworzenie miejsca na centrum danych; wyposażenie sieciowe. Klient nie musi także dbać o bieżące backup-y, zabezpieczenia i dostępność określonych funkcji we własnej infrastrukturze.

np. wynajem mocy obliczeniowej

PaaS (Platform as a Service)

Dzięki usłudze w modelu PaaS klient otrzymuje platformę informatyczną i komplet rozwiązań połączonych z jej działaniem ułatwiających dyslokację aplikacji. Rozwiązanie eliminuje nakłady finansowe związane z zakupem i serwisem sprzętu oraz utrzymywaniem wykwalifikowanej kadry potrzebnej do zarządzania tymi zasobami.

np. wirtualny desktop, udostępnianie licencji i aplikacji

Case Study

Kompania Węglowa S.A.

ELZAB S.A.

VidCom.pl Sp. z o.o.

Problem

Kompania Węglowa S.A. została utworzona z pięciu spółek węglowych, w których funkcjonowały różne systemy informatyczne, bazujące na lokalnej infrastrukturze technicznej. W związku z tym, spółka miała problemy z uzyskiwaniem szybkiej, skonsolidowanej informacji dotyczącej wszystkich jej zakładów. Problemem było również ustalenie spójnych procesów biznesowych, mających swoje odzwierciedlenie w systemach informatycznych.

Rozwiązanie – SaaS + IaaS + PaaS

COIG S.A. zaoferował wprowadzenie centralnych systemów informatycznych własnego autorstwa, obsługujących podstawowe obszary biznesowe KW S.A. (finanse, logistyka, sprzedaż, produkcja), dedykowanych dla branży wydobywczej, na zasadzie pełnego udostępnienia ich z Data Center, przejmując na siebie obowiązki udostępnienia infrastruktury technicznej, administratora aplikacji, baz danych, bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych, zapewniając jednocześnie wsparcie Service Desk zgodnie z najlepszymi praktykami.

Problem

W związku z wdrożeniem nowego systemu ERP istniała konieczność wdrożenia nowej platformy sprzętowo-systemowej. Ze względu na duże jednorazowe nakłady inwestycyjne rozważano skorzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Rozwiązanie – PaaS, administracja systemami Windows, stałe łącza VPN, Remote Access VPN, backup.

Firma zdecydowała się na skorzystanie z usług Data Center COIG S.A. w zakresie hostingu, backup-u oraz administracji systemami. Dodatkowo wszystkie jednostki zostały połączone za pomocą bezpiecznych sieci VPN.

Problem

Dynamicznie rozwijający się rynek usług videokonferencji, a co za tym idzie znaczny wzrost liczby obsługiwanych połączeń wymusił konieczność zapewnienia odpowiednio wydajnego, elastycznego i niezawodnego środowiska informatycznego na potrzeby teraźniejszych, jak też przyszłych potrzeb Klientów.

Rozwiązanie- usługi IaaS, serwery wirtualne, przestrzeń dyskowa, backup, redundantne łącze internetowe.

Co można zyskać? cloud