Wsparcie w realizacji
planów biznesowych

Doskonałe narzędzie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), które wspomaga procesy zachodzące w obszarze obsługi i realizacji planów poprzez zlecenia zewnętrzne oraz wewnętrzne. Dzięki możliwości prowadzenia rejestru maszyn i urządzeń system umożliwia kontrolę kosztów ich utrzymania, co ułatwia podejmowanie decyzji o kolejnych wydatkach.

Raporty

Raporty dostarczają informacje dotyczące założeń i ich realizacji we wszystkich obszarach obsługiwanych przez system. Ponadto prognozują zdarzenia, które mogą wystąpić w przyszłości, aplikacja jest także źródłem informacji archiwalnych.

Rejestracja

Aplikacja pozwala na wprowadzanie do systemu faktur, informacji na temat pobranych materiałów i czasu pracy pracowników. Dzięki temu możliwe jest sprawowanie pełnej kontroli nad realizacją planowanych zadań.

Środki produkcji

Dzięki aplikacji możliwe jest prowadzenie rejestru maszyn i urządzeń. Pozwala ona także na prowadzenie pełnej ewidencji przyjęć, przemieszczeń i likwidacji. Przez wszystkie operacje użytkownik prowadzony jest krok po kroku.

Projekty

Realizacja zamierzonych zadań odbywa się poprzez planowanie i uruchamianie wyróżnionych w ich obrębie zleceń. Poprzez zlecenia rozlicza się i obserwuje zadania, a w efekcie cały projekt.

Plan

W aplikacji istnieje ustalona i wprowadzona do systemu struktura drzewiasta (hierarchiczna) planu. Umożliwia ona każdej komórce organizacyjnej wprowadzanie zadań planowanych do wykonania w określonych okresach.

Kartoteki

Oprogramowanie pozwala na prowadzenie kartotek: kontrahentów, komórek, miejsc pracy, pracowników, materiałów i umów. Prowadzi także katalogi cenników w ujęciu dostawcy i sortymentu.

Wymierne korzyści

Co można zyskać?

zlecenia
Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 747 34 17