KFK

KFK

KOMPLEKS
FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kompleks przeznaczony jest do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewnia on funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE (MSR i MSSF). W jego skład wchodzą powiązane ze sobą moduły oferujące pełen zakres funkcjonalny niezbędny do prowadzenia księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie.

Aktywa Trwałe i Finansowe

Dedykowane funkcjonalności aplikacji umożliwiają obsługę poprzez urządzenia mobilne procesów logistycznych w biurach i magazynach - w zakresie inwentaryzacji oznakowanych środków trwałych.

Obsługa Rozrachunków

Moduł przeznaczony jest do śledzenia stanów rozrachunków, rozliczeń bezgotówkowych oraz windykacji należności.

Rejestr Kasowy

Obsługa procesów związanych z obrotem środków pieniężnych w kasie wspierana jest przez aplikację Rejestr Kasowy.

Odsetki

Zadaniem tego rozwiązania jest obsługa dokumentów o charakterze windykacyjnym - not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald kontrahenta.

Księga Główna

Jest to narzędzie służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych w obszarach rachunkowości finansowej i zarządczej.

Repozytorium Systemu

Aplikacja posiada funkcje umożliwiające prowadzenie registratury w zakresie dokumentów o charakterze księgowym z możliwością ich elektronicznego przesyłania do poszczególnych modułów dziedzinowych. Dzięki zabudowanym interfejsom wymiany może współpracować z systemami elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozliczanie Kosztów

Moduł służy do bieżącego rozliczania pojawiających się zjawisk kosztowych w oparciu o definiowany zestaw rozdzielników i procedur.

Obsługa Zakupu i Sprzedaży

Oprogramowanie umożliwia obsługę standardowych dokumentów związanych z zakupami oraz sprzedażą w jednostkach gospodarczych - zarówno w odniesieniu do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych.

Zarządzanie Nieruchomościami

Dzięki narzędziom analitycznym i funkcjom raportowania moduł pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości i ich struktur z podziałem na poszczególne obiekty, lokale i pomieszczenia. Aplikacja zawiera niezbędne interfejsy zapewniające współpracę z serwerami GIS. Możliwe jest również wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez serwisy typu Bing! czy Google Maps.