KPT

KPT

KOMPLEKS
PRODUKCYJNO-TECHNICZNY

Kompleks odpowiada za wspomaganie obsługi procesów biznesowych związanych z produkcją oraz jej przygotowaniem i utrzymaniem. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład są dedykowane dla obsługi procesów produkcji zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych.

Zarządzanie Zadaniami

Moduł został opracowany jako narzędzie dające możliwość bieżącego monitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro w dowolnej jego fazie. Umożliwia także rozliczanie zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym.

Raportowanie Procesów Produkcji

Oprogramowanie jest wsparciem dla służb dyspozytorskich kopalni, umożliwiając prowadzenie rejestrów dokumentujących codzienną pracę kopalni na bazie kartotek i słowników.

Harmonogramowanie Procesów Produkcji

Tworzenie planów i harmonogramów dla kopalń jedno- i wieloruchowych, udostępnianie jednostce nadzorującej kontroli w zakresie zatwierdzonych planów można znacząco usprawnić za pomocą aplikacji Harmonogramowania Procesów Produkcji.

Gospodarka Środkami Produkcji

System klasy EAM (Enterprise Asset Management) służy do wspomagania zarządzania w obszarze gospodarowania środkami produkcji (obiektami technicznymi) i ściśle z tym powiązaną gospodarką remontową. Umożliwia prowadzenie analiz awaryjności i wydobycia w kompleksach ścianowych, oraz zagospodarowania obudów ścianowych. Zestaw funkcjonalności systemu dostostosowany do pracy przy użyciu narzędzi mobilnych umożliwia prowadzenie procesów związanych z obsługą magazynową elementów maszyn i urządzeń oraz prowadzenie dołowych prac logistycznych na elementach maszyn.

Rozliczenie Produkcji

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji charakterystyk górniczo-geologiczno-organizacyjnych przodków i rejonów dołowych możliwe jest dzięki modułowi Rozliczenia Produkcji. Ponadto system pozwala na opracowywanie kosztów kalkulowanych przy uwzględnieniu ich rodzajów, a także ich przechowywanie dla dołowych i powierzchniowych Miejsc Pracy.

Energia

Energia to rozwiązanie służące do ilościowego rozliczania zużycia dowolnego medium (energii elektrycznej, ciepłej wody, pary, metanu itd.) w określonych przedziałach czasowych. Aplikacja umożliwia również prowadzenie i rozliczanie ewidencji mediów na potrzeby podatku akcyzowego.

Program Badań Stosowanych

Politechnika Śląska, COIG SA oraz KHW SA, prowadzą projekt „Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego”. Wyniki projektu wpisywać się będą w obszar diagnostyki maszyn górniczych, wykorzystując warstwę danych automatyki przemysłowej. Projekt korzysta z dofinansowania jakie uzyskał w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.