KSK

KSK

KOMPLEKS
PORTALI KORPORACYJNYCH

Portale Korporacyjne są współcześnie jednym z najefektywniejszych sposobów zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wspierają zarówno komunikację wewnętrzną w obrębie firmy, jak i zewnętrzną np. poprzez sprawną wymianę informacji z partnerami i kontrahentami. Blok rozwiązań wchodzących w skład kompleksu, to zestaw aplikacji internetowych w formie portalu www, w których wykorzystano wzorce systemów klasy CRM, SCM i PRM oraz możliwości, jakie stwarzają w tym zakresie technologie B2B, B2C, B2E, B2G. Rozwiązania kompleksu oparte są na szkieletowych aplikacjach, które są dostosowywane i rozbudowywane przy uwzględnieniu potrzeb konkretnego klienta.

Portal Obsługi Klienta

W powiązaniu z systemem sprzedaży KSP moduł stanowi blok rozwiązań wspomagających proces obsługi klienta. Portal jest rozwiązaniem wspierającym elektroniczne generowanie i obsługę umów sprzedażowych, generowanie i obsługę zamówień elektronicznych, obsługę elektronicznej awizacji, upoważnień i harmonogramu odbiorów zamówionego produktu.

Portal Pracownika

Portal pracownika zaspokaja indywidualne potrzeby pracowników związane z dostępem do swoich danych, gromadzonych przez pracodawcę. Portal wyposażony jest również w funkcje interaktywne np. dotyczące planu urlopów lub umożliwiające wnioskowanie o wprowadzenie zmian w danych. Dedykowane funkcjonalności Portalu Pracownika umożliwiają funkcjonowanie aplikacji w ramach infokiosków.

Portal Dostawcy

Aplikacja jest rozwiązaniem usprawniającym komunikację pomiędzy zamawiającym a dostawcą - pozwala na dynamiczną wymianę dokumentów i informacji drogą elektroniczną. W powiązaniu z obszarem zarządzania zapasem Kompleksu KLM umożliwia również stosowanie nowoczesnych metod zarządzania zapasem firmy przez dostawcę (VMI).

Portal Sprawozdawczości Publicznej

Dzięki zabudowanym mechanizmom i kreatorom oraz powiązaniu z pozostałymi komponentami systemu SZYK2 portal umożliwia tworzenie szeregu zestawień i raportów z obszaru sprawozdawczości państwowej i branżowej - w formatach obowiązujących i określonych przepisami prawa oraz rozporządzeniami.