KSP

KSP

KOMPLEKS SPRZEDAŻY

Kompleks Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów produkcji zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie współpracuje z następującymi systemami: załadunku i ważenia węgla, monitoringu i nadzoru sprzedaży, obsługi przewoźników, a także z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Marketing

Moduł stanowi zbiór kartotek zawierających dane niezbędne do funkcjonowania kompleksu sprzedaży. Przechowuje parametry i ustawienia dla całego sytemu informatycznego w obszarze logistyki wyjścia danej organizacji.

Ekspedycja Kolejowa

Ekspedycja kolejowa to rozwiązanie dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż masową surowca, który dostarczany jest za pomocą transportu kolejowego. Aplikacja wspomaga zarządzanie załadunkiem wagonów i wysyłkami do odbiorców.

Obsługa Przewoźnika

Ta funkcjonalność systemu pozwala na efektywną współpracę z przewoźnikami w zakresie dokumentacji przewozowej (wymiana listów przewozowych, wykazów wagonów, zawiadomień).

Obsługa Klienta

Oprogramowanie jest realnym wsparciem w procesie komunikacji z klientem, a co za tym idzie wspomaga proces sprzedaży. Zawiera narzędzia umożliwiające przygotowanie i sprawny obieg elektronicznych dokumentów handlowych, a także ich elektroniczną akceptację i składanie kwalifikowanego podpisu cyfrowego oraz raportowanie sprzedaży.

Kontrola Jakości

System umożliwia rejestrację prób jakościowych, kojarzenie prób z wysyłkami i wystawianie certyfikatów jakościowych, jest zatem narzędziem przydatnym w pracy działów kontroli jakości.

Nadzór Sprzedaży

Nadzór sprzedaży jest aplikacją opcjonalną, przeznaczoną dla firm ochrony oraz służb odpowiedzialnych za nadzór nad ekspedycją i sprzedażą. Dysponuje zestawem mechanizmów zapewniających poprawność załadunku i procesów sprzedaży oraz porządkujących ruch pojazdów.

Rozliczenie Sprzedaży

Wycena wysyłek, sporządzanie wsadu do dokumentów księgowych (polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw, polecenia korygujące dla wystawianych dokumentów) to możliwości, które daje zastosowanie w przedsiębiorstwie modułu rozliczenia sprzedaży.

Sprzedaż Drobnicowa

Moduł przeznaczony jest dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż surowca (węgla lub produktów niewęglowych) dostarczanego odbiorcy transportem samochodowym.