KZP2

KZP2

KOMPLEKS
ZATRUDNIENIOWO-PŁACOWY

Aplikacja wspomaga sferę zarządzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie. Rozwiązania oferowane przez kompleks zatrudnieniowo-płacowy zgodne są zarówno z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, jak i ustawą o ochronie danych osobowych.

Zarządzanie Kadrami

Moduł zarządzania kadrami jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw mających złożone potrzeby w zakresie twardego HR-u. Usprawnia prowadzenie kartotek osobowych pracowników oraz gromadzenie szeregu innych wymaganych informacji związanych z historią oraz przebiegiem ich zatrudnienia.

Rejestracja Czasu Pracy

Oprogramowanie umożliwia rejestrację zdarzeń związanych z ruchem załogi w przedsiębiorstwie, jest także rozwiązaniem na rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy w oparciu o współpracę z dostępnymi na rynku czytnikami.

Płace

Moduł pozwala na definiowanie systemu wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa oraz obliczanie płac i generowanie niezbędnych raportów kontrolnych.

Planista

Planista jest aplikacją umożliwiającą ewidencję czasu pracy, a także przypisywanie dodatków związanych z zajmowanym stanowiskiem i miejscem pracy.

Planowanie dniówek

System wspomaga proces planowania obłożenia dniówek (w zakresie ilościowym) świadczonych zarówno dla własnych, jak i dla innych oddziałów. Proponowany harmonogram podlega procesowi akceptacji na zasadzie wzajemnego zbilansowania popytu i podaży dniówek usługowych.

Portal Pracownika

Portal pracownika zaspokaja indywidualne potrzeby pracowników związane z dostępem do swoich danych, gromadzonych przez pracodawcę. Aplikacja wyposażona jest również w funkcje interaktywne np. dotyczące planu urlopów lub umożliwiające wnioskowanie o wprowadzenie zmian w danych. Dedykowane funkcjonalności Portalu Pracownika umożliwiają funkcjonowanie aplikacji w ramach infokiosków.