Twardy HR

SYSTEM
ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI
LUDZKIMI

Oprogramowanie wspomaga sferę zarządzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie. Rozwiązania oferowane przez system zarządzania zasobami ludzkimi zgodne są zarówno z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, jak i ustawą o ochronie danych osobowych.

Zarządzanie Kadrami

Moduł zarządzania kadrami jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw mających złożone potrzeby w zakresie twardego HR-u. Usprawnia prowadzenie kartotek osobowych pracowników oraz gromadzenie szeregu innych wymaganych informacji związanych z historią oraz przebiegiem ich zatrudnienia.

Rejestracja Czasu Pracy

Oprogramowanie umożliwia rejestrację zdarzeń związanych z ruchem załogi w przedsiębiorstwie, jest także rozwiązaniem na rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy w oparciu o współpracę z dostępnymi na rynku czytnikami.

Płace

Moduł pozwala na definiowanie systemu wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa oraz obliczanie płac i generowanie niezbędnych raportów kontrolnych.

Portal Pracownika

Portal pracownika zaspokaja indywidualne potrzeby pracowników związane z dostępem do swoich danych, gromadzonych przez pracodawcę. Aplikacja wyposażona jest również w funkcje interaktywne np. dotyczące planu urlopów lub umożliwiające wnioskowanie o wprowadzenie zmian w danych. Dedykowane funkcjonalności Portalu Pracownika umożliwiają funkcjonowanie aplikacji w ramach infokiosków.

 

Kierownik skuteczny podejmuje decyzje personalne nie po to, by zminimalizować słabości, lecz po to, by zmaksymalizować tkwiące w ludziach siły.

/Peter F. Drucker/

 
 
Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 747 34 17