Zarząd spółki COIG S.A. tworzy zespół ludzi o wieloletnim doświadczeniu w działalności rynkowej, w sprawowaniu funkcji menedżerskich oraz zarządzaniu.

Wszechstronna wiedza o biznesie pozwala im na zarządzanie naszą firmą w sposób nowoczesny i efektywny, nie zapominając przy tym o ludziach, którzy stanowią jeden z ważnych filarów firmy.

Paweł Kuch
Paweł Kuch
Prezes Zarządu

»Ur. w 1966 roku, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z firmą WASKO S.A. W 2003 roku został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Wiceprezes Zarządu, od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A. Funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. pełni od kwietnia 2014 r.

Grzegorz Masternak
Grzegorz Masternak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

»Ur. w 1970 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1997 ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku związany z Grupą Kapitałową WASKO S.A. W okresie od stycznia 2005 r. do kwietnia 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży WASKO S.A. Od kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2014r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ISA Sp. z o.o., a od października 2012 r. – funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Sprzedaży COIG S.A. Międzynarodowy Mistrz Szachowy.

Zbigniew Koszowski
Zbigniew Koszowski
Wiceprezes Zarządu ds. Sektora Przemysłowego

»Ur. w 1957 roku. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. W roku 1982 ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 1984 związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa. W latach 1992-1994 pełnił funkcję Dyrektora, a od chwili przekształcenia firmy w spółkę akcyjną w 1994 roku do 2014 r. – funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego COIG S.A. Od kwietnia 2014 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

Łukasz Mietła
Łukasz Mietła
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

»Ur. w 1978 roku. Magister ekonomii, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Ekonomii. Od roku 2007 związany jest z Grupą Kapitałową WASKO, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. i w latach 2016-2018 - funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce WASKO S.A.. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych.

Paweł Kuch
Paweł Kuch
Prezes Zarządu

»Ur. w 1966 roku, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z firmą WASKO S.A. W 2003 roku został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Wiceprezes Zarządu, od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A. Funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. pełni od kwietnia 2014 r.

Grzegorz Masternak
Grzegorz Masternak
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

»Ur. w 1970 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1997 ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku związany z Grupą Kapitałową WASKO S.A. W okresie od stycznia 2005 r. do kwietnia 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży WASKO S.A. Od kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2014r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ISA Sp. z o.o., a od października 2012 r. – funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Sprzedaży COIG S.A. Międzynarodowy Mistrz Szachowy.

Zbigniew Koszowski
Zbigniew Koszowski
Wiceprezes Zarządu ds. Sektora Przemysłowego

»Ur. w 1957 roku. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. W roku 1982 ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 1984 związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa. W latach 1992-1994 pełnił funkcję Dyrektora, a od chwili przekształcenia firmy w spółkę akcyjną w 1994 roku do 2014 r. – funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego COIG S.A. Od kwietnia 2014 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

Łukasz Mietła
Łukasz Mietła
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

»Ur. w 1978 roku. Magister ekonomii, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Ekonomii. Od roku 2007 związany jest z Grupą Kapitałową WASKO, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. i w latach 2016-2018 - funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce WASKO S.A.. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych.

Rada Nadzorcza
Andrzej Rymuza
Przewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Zygmunt Łukaszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Andrzej Gdula
Członek Rady Nadzorczej COIG S.A.
Tomasz Macalik
Członek Rady Nadzorczej COIG S.A.