Zarząd spółki COIG S.A. tworzy zespół ludzi o wieloletnim doświadczeniu w działalności rynkowej, w sprawowaniu funkcji menedżerskich oraz zarządzaniu.

Wszechstronna wiedza o biznesie pozwala im na zarządzanie naszą firmą w sposób nowoczesny i efektywny, nie zapominając przy tym o ludziach, którzy stanowią jeden z ważnych filarów firmy.

Paweł Kuch
Paweł Kuch
Prezes Zarządu

»Ur. w 1966 roku, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z firmą WASKO S.A. W 2003 roku został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Wiceprezes Zarządu, od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A. Funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. pełni od kwietnia 2014 r.

 
 
Rafał Stefanowski
Rafał Stefanowski
Wiceprezes Zarządu

»Absolwent Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył na Wydziale Elektroniki o kierunku Informatyka, uzyskując w 2000 r. tytuł magistra. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od 2006 roku, gdzie pracował jako Dyrektor Projektu, a od roku 2008 zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Sektora Administracja, Dyrektora Departamentu Sprzedaży, Dyrektora Oddziału Gliwice oraz Dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego. W latach 2013-2018 pracował w COIG S.A., gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. i Dyrektora Handlowego. Od 1 lipca 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

Włodzimierz Sosnowski
Włodzimierz Sosnowski
Wiceprezes Zarządu

»Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, uzyskując w 1999r. tytuł magistra elektroniki. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa. Od dnia 23 stycznia 2018 pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa. Od 29 stycznia 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie od 9 listopada Prezesa Zarządu FONON Sp. z o.o., która jest spółką zależną od WASKO S.A. Od dnia 12 sierpnia 2021 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

Łukasz Hoppe
Łukasz Hoppe
Członek Zarządu

»Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na kierunku Matematyka o specjalizacji Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki, uzyskując w 2000r. tytuł magistra inżyniera. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako programista, od 2006 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, od roku 2010 jako Dyrektor Departamentu Systemów Bezpieczeństwa, a następnie od roku 2013 jako Dyrektor Sektora Systemów Bezpieczeństwa. Od lipca 2016 roku pracuje w COIG S.A. nadzorując największe projekty realizowane w sektorze publicznym. Od 10 stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Zarządu COIG S.A.

Paweł Kuch
Paweł Kuch
Prezes Zarządu

»Ur. w 1966 roku, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od roku 1992 do chwili obecnej związany jest z firmą WASKO S.A. W 2003 roku został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Wiceprezes Zarządu, od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A. Funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. pełni od kwietnia 2014 r.

Rafał Stefanowski
Rafał Stefanowski
Wiceprezes Zarządu

»Absolwent Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył na Wydziale Elektroniki o kierunku Informatyka, uzyskując w 2000 r. tytuł magistra. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od 2006 roku, gdzie pracował jako Dyrektor Projektu, a od roku 2008 zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Sektora Administracja, Dyrektora Departamentu Sprzedaży, Dyrektora Oddziału Gliwice oraz Dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego. W latach 2013-2018 pracował w COIG S.A., gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. i Dyrektora Handlowego. Od 1 lipca 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

Włodzimierz Sosnowski
Włodzimierz Sosnowski
Wiceprezes Zarządu

»Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, uzyskując w 1999r. tytuł magistra elektroniki. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa. Od dnia 23 stycznia 2018 pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa. Od 29 stycznia 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie od 9 listopada Prezesa Zarządu FONON Sp. z o.o., która jest spółką zależną od WASKO S.A. Od dnia 12 sierpnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu COIG S.A.

 
Łukasz Hoppe
Łukasz Hoppe
Członek Zarządu

»Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na kierunku Matematyka o specjalizacji Matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki, uzyskując w 2000r. tytuł magistra inżyniera. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako programista, od 2006 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, od roku 2010 jako Dyrektor Departamentu Systemów Bezpieczeństwa, a następnie od roku 2013 jako Dyrektor Sektora Systemów Bezpieczeństwa. Od lipca 2016 roku pracuje w COIG S.A. nadzorując największe projekty realizowane w sektorze publicznym. Od 10 stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Zarządu COIG S.A.

 
Rada Nadzorcza
Andrzej Rymuza
Przewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Zygmunt Łukaszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Zbigniew Koszowski 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej COIG S.A.
Paweł Gdula
Członek Rady Nadzorczej COIG S.A.
Tomasz Macalik
Członek Rady Nadzorczej COIG S.A.