Zarządzaj efektywnie
złóż fragmenty w jedną całość

TOP SHOP to unikalny system usprawniający zarządzanie siecią lokali, umożliwiający przechowywanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji. Ze względu na autorski charakter systemu, możliwa jest jego adaptacja do potrzeb i oczekiwań użytkownika, co daje Klientowi gwarancję korzystania ze skutecznego narzędzia ułatwiającego codzienną pracę.

Informacje o lokalu

Moduł danych obiektu zawiera wszystkie potrzebne informacje, które można podzielić na dane podstawowe oraz cechy. Dodatkowo gromadzi również informacje o urządzeniach.

Faktury i rozliczenia

Aplikacja pozwala na otrzymywanie danych faktur z systemów zewnętrznych Klienta (systemy finansowo-księgowe) poprzez wykorzystanie usług dostarczonych z systemem lub pierwotną rejestrację faktur w systemie TOP SHOP.

Kontrahenci

Moduł zarządzania kontrahentami pozwala na wprowadzanie wszystkich danych niezbędnych do opisywania partnerów biznesowych. Takimi podstawowymi obszarami są: dane kontrahentów, dane adresowe, dane kontaktowe, konta bankowe.

Archiwum dokumentów

W systemie istnieje możliwość przechowywania wszelkich dokumentów (umów, protokołów) w postaci cyfrowej. W archiwum dokumenty opisywane są poprzez przypisanie im konkretnej klasy (np. umowy najmu) i nadanie tytułu.

Użytkownicy

System prowadzi własną kartotekę użytkowników uprawionych do korzystania z niego, jednak dzięki integracji z ActiveDirectory możliwe jest importowanie użytkowników ze struktury Klienta.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Ze względu na autorski charakter aplikacji, możliwa jest jej adaptacja do potrzeb i oczekiwań Klienta, głównie w zakresie integracji z innymi systemami.

Wymierne korzyści TOP SHOP TOP SHOP

Idealne rozwiązanie dla...

dużych organizacji handlowych i usługowych lokalizujących swoje oddziały w obiektach wynajmowanych od różnych właścicieli, a także dla profesjonalnych grup tworzących infrastrukturę handlową (np. sieci serwisowych, sieci biur handlowych, sieci logistycznych itp.).

Oszczędzamy Twój czas

Aplikacja usprawnia zarządzanie zróżnicowanymi i złożonymi umowami najmu (obsługa kaucji i gwarancji), zapewnia szybki i bieżący dostęp do szczegółowych informacji o lokalach, a także ułatwia zarządzanie terminami dzięki automatycznemu generowaniu przypomnień.

System stworzony w oparciu o doświadczenie

TOP SHOP został zaprojektowany przy współpracy z właścicielem renomowanej sieci sklepów ROSSMANN posiadającej blisko 800 obiektów, jako oprogramowanie dedykowane dla zarządzania obsługą sieci tego rodzaju.

Nasi specjaliści
chętnie odpowiedzą na Państwa pytania
 
32 757 40 81