System Kadrowo-Płacowy w Tauron Wydobycie SA

Wydobycie

Projekt wdrożenia systemu Kadrowo – Płacowego w Tauron Wydobycie SA obejmuje 3 Zakłady Górnicze.

ZG Janina, ZG Sobieski, ZG Brzeszcze oraz Centrala Spółki. Projekt zakłada uruchomienie elektronicznego Portalu Pracownika. Uruchamiany system kadrowo-płacowy będzie w pełni zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi działającymi w Tauron Wydobycie SA oraz z infrastrukturą techniczną rejestratorów czasu pracy.

Realizacja projektu przewidziana jest w ciągu 12 miesięcy.