Audyt IT


Right blobLeft blob

Czym są Audyty IT?

Audyt bezpieczeństwa obejmuje analizę, identyfikację procedur związanych z przetwarzaniem informacji, sprawdzanie zabezpieczeń fizycznych i logicznych, ocenę dokumentacji dotyczącej ochrony danych oraz ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i wewnętrznymi standardami. 

People collage

Cele usługi

Slider image

Ocena systemów

Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego ma na celu przeprowadzenie wnikliwej i niezależnej oceny systemów teleinformatycznych, infrastruktury IT oraz procesów związanych z bezpieczeństwem w organizacji. Jego głównym celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ryzyk oraz podatności w zabezpieczeniach, które mogą narażać organizację na utratę danych, ataki hakerskie, wycieki informacji, czy inne incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. Audyt zostaje zakończony raportem z przeprowadzenia audytu, w którym badane wymagania zostają ocenione oraz organizacja otrzymuje rekomendacje, których wdrożenie podnosi poziom cyberbezpieczeństwa.

Co dają nasze audyty

Ocena stopnia dojrzałości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Ocena ryzyka

Identyfikacja podatności

Weryfikacja zgodności

Zalecenia audytowe

ItCouple

Nasze kompetencje

Zespół audytorów w COIG składa się z ekspertów oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, którzy posiadają bogate doświadczenie zarówno techniczne jak i praktyczne zdobyte podczas pracy z klientami. 

Specjalizujemy się w audytach:

ISO/IES 27001

ISO/IEC 22301

Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Rozporządzenia Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

RODO

Wymogów programów finansowania JST w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wymogów programów finansowania jednostek ochrony zdrowia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Korzyści

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego niesie za sobą wiele korzyści dla organizacji:  

Identyfikacja ryzyka

Audyt pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, umożliwiając organizacji skoncentrowanie się na obszarach wymagających natychmiastowej uwagi.

Wczesne wykrywanie podatności

Wykrycie istniejących podatności w zabezpieczeniach przed atakującymi lub incydentami umożliwia organizacji podjęcie odpowiednich działań naprawczych przed wystąpieniem problemu.

Zgodność z przepisami

Zapewnienie, iż organizacja przestrzega obowiązujących przepisów prawa oraz standardów branżowych związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji.

Minimalizacja ryzyka

Poprzez identyfikację i naprawę luk w zabezpieczeniach, organizacja minimalizuje ryzyko materializacji skutków ataków, wycieków danych oraz innych incydentów, które mogą prowadzić do strat finansowych i utraty reputacji.

Poprawa zaufania

Dobre praktyki bezpieczeństwa teleinformatycznego przyczyniają się do wzrostu zaufania klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy, co ma pozytywny wpływ na reputację organizacji.

Optymalizacja zabezpieczeń

Wyniki audytu dostarczają organizacji wiedzy na temat najsłabszych punktów w obszarze IT, co pozwala skupić się na strategicznych inwestycjach i działaniach mających na celu zwiększenie skuteczności zabezpieczeń.

Świadomość personelu

Audyt może służyć jako narzędzie edukacyjne, zwiększając świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i pomagając im zrozumieć, jakie praktyki i zachowania mogą przyczynić się do bezpieczeństwa organizacji.

Audyt cyberbezpieczeństwa to kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem, dostosowujący się do potrzeb organizacji i identyfikujący słabe punkty.

Jak działamy?

Audyt z zakresu cyberbezpieczeństwa przynosi korzyści poprzez identyfikację słabości i podatności systemów, co umożliwia skuteczne wzmocnienie zabezpieczeń oraz minimalizację ryzyka ataków i naruszeń bezpieczeństwa.
1

Zgodność z prawem

2

Zgodność ze standardami i dobrymi praktykami

3

Bezpieczeństwo techniczne

4

Bezpieczeństwo organizacyjne, przestrzeganie procedur

5

Czynnik ludzki – weryfikacja

6

Raport końcowy