Security Operations Center


Right blobLeft blob

Czym jest SOC?

Security Operations Center (SOC) to wykwalifikowany zespół specjalistów, którego misją jest monitorowanie i poprawa bezpieczeństwa organizacji, przy wykorzystaniu mechanizmów wykrywania, analizowania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem. SOC COIG jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 27001. 

People collage
Cyber kłódka

Zwiększenie bezpieczeństwa

zwiększa poziom bezpieczeństwa informatycznego oraz efektywności w reagowaniu na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.

Cyber kłódka

Zabezpieczanie organizacji

pozwala na wykrycie i zabezpieczenie najbardziej kluczowych obszarów w strukturze organizacji.

Cyber kłódka

Wykrywanie problemów

umożliwia wykrycie wielu problemów związanych z bezpieczeństwem, które wcześniej pozostawały niezauważone.

O usłudze

Zespół SOC jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w organizacji, obejmujące monitorowanie, wykrywanie, reagowanie i zapobieganie zagrożeniom oraz incydentom związanym z cyberbezpieczeństwem.  

  • Stałą kontrolę nad aktualnym poziomem bezpieczeństwa poprzez identyfikację incydentów za pomocą oprogramowania SIEM
  • Podejmowanie działań w reakcji na pojawiające się zdarzenia przy wykorzystaniu modułu SOAR.

Nasz SOC to:

Ludzie

Procesy

Technologia

Zarządzanie

Integracja

HandsComputersMore image

Ludzie

Nasz zespół to wykwalifikowany i kompetentny personel powołany do skutecznego działania, składający się z analityków bezpieczeństwa, specjalistów obsługi incydentów oraz inżynierów wielu specjalności informatycznych którzy mogą monitorować i zarządzać systemami bezpieczeństwa.

Korzyści

Wdrożenie Security Operations Center (SOC) ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego oraz efektywności w reagowaniu na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.  

Usługa w trybie 24/7/365

Twoja organizacja jest zawsze chroniona przed zagrożeniami cybernetycznymi. Oznacza to, że możesz spać spokojnie wiedząc, że środowisko IT jest stale monitorowane i chronione.

Wiedza i zasoby

Możesz bez przeszkód korzystać z wiedzy i zasobów dedykowanego zespołu bezpieczeństwa cybernetycznego, bez konieczności inwestowania w zatrudnienie i szkolenie własnego zespołu.

Proaktywne wykrywanie zagrożeń

Wykrywamy zagrożenia Twojej organizacji w celu proaktywnej, szybkiej identyfikacji i reakcji na potencjalne cyberprzestępstwa, co oznacza, że odpowiedź na problemy bezpieczeństwa może nastąpić zanim spowodują wymierne szkody dla Twojej organizacji.

Wymagania dotyczące zgodności i wymagań regulacyjnych:

Pomagamy spełnić wymagania dotyczące zgodności z wymogami prawnymi i innymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Dzięki temu unikniesz kosztownych grzywien i kar oraz utrzymasz zaufania klientów i interesariuszy.

SOC stanowi integralny element strategii zarządzania incydentami, dostosowujący się do potrzeb konkretnej organizacji.

Organizacja

Pierwsza, druga i trzecia linia wsparcia dla działań COIG SOC odnoszą się do różnych poziomów wsparcia zapewnianego przez zespół SOC w celu zarządzania incydentami bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT Twojej organizacji.

Wszystkie linie wsparcia działań SOC wspomagane są zespołami inżynierów dziedzinowych z zakresu sieci komputerowych, serwerów, macierzy, urządzeń końcowych (komputery, laptopy, telefony) i oprogramowania w grupie Wasko oraz kontaktami z producentami sprzętu i oprogramowania w szczególnych przypadkach.

L1
L2
L3

L1 Pierwsza linia wsparcia

jest odpowiedzialna za początkową identyfikację i reakcję na incydenty bezpieczeństwa. Obejmuje to monitorowanie alertów i powiadomień bezpieczeństwa, identyfikację potencjalnych incydentów bezpieczeństwa oraz przeprowadzanie wstępnych badań w celu ustalenia nasilenia i zakresu incydentu. Pierwsza warstwa wsparcia jest również odpowiedzialna za podjęcie natychmiastowych działań w celu ograniczenia i złagodzenia incydentu oraz eskaluje do następnego poziomu wsparcia w razie potrzeby.

CybersecurityPadlock

Korzyści

Wdrożenie Security Operations Center (SOC) ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego oraz efektywności w reagowaniu na zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.  

SIEM
SOAR
CybersecurityPadlock
Security Information and Event Management

SIEM

jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu SOC, ponieważ pomaga w monitorowaniu, analizowaniu i raportowaniu zdarzeń związanych z informatyką. SIEM analizuje dane z różnych źródeł, takich jak systemy bezpieczeństwa, urządzenia sieciowe, serwery, aplikacje oraz aktywności użytkowników. SIEM pozwala na identyfikację podejrzanych wzorców i anomalii, które mogą wskazywać na próby naruszenia bezpieczeństwa. Ponadto, narzędzie to ułatwia raportowanie i archiwizację zdarzeń, co może być niezbędne do celów audytowych. SIEM jest integrowany z innymi narzędziami bezpieczeństwa.