Pasek z logotypami Unii Europejskiej i programu finansowania

Kompleksowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji).

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESL.10.04-IP.01-002E/23-00 z dnia 8 marca 2024 roku

Prawa plama graficznaLewa plama graficzna

W ramach projektu zrealizujemy inwestycje w dziedzinie cyfryzacji, koncentrując się na dostarczaniu zaawansowanych usług cyfrowych z zakresu bezpieczeństwa IT. Oferta skierowana będzie do firm operujących na polskim rynku, innych niż kopalnie, spółki wydobywcze oraz jednostki administracji publicznej. Podniesiemy standard usług cyberbezpieczeństwa i usług chmurowych COIG S.A., dostosowując się do wymogów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC).

Głównym celem inwestycji jest rozszerzenie zakresu działalności Data Center poprzez wprowadzenie nowych, zaawansowanych usług informatycznych z obszaru cyberbezpieczeństwa. Te usługi są skierowane do operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych. Realizacja projektu ma umożliwić świadczenie usług jedynie przez dostawców spełniających wysokie wymagania dotyczące infrastruktury, uprawnień, certyfikatów oraz posiadających specjalistyczną kadrę.

Usługi będą wdrażane przy wykorzystaniu istniejącego potencjału technicznego i merytorycznego personelu COIG, obsługującego dotychczas obszar Data Center dla sektora górnictwa. Jednocześnie planuje się zatrudnienie nowych specjalistów, rekrutując ich m.in. spośród osób poszukujących pracy, w tym zwolnionych z przedsiębiorstw okołogórniczych.

Projekt doskonale wpisuje się w systematyczną strategię budowania cyberbezpieczeństwa w krajach UE, w tym Polski, inicjowaną od roku 2016 w związku z dyrektywą NIS. Z uwagi na projektową dyrektywę NIS2 (16.12.2020), której implementacja do prawa krajowego jest konieczna w ciągu najbliższych lat, realizacja opisanego przedsięwzięcia staje się niezbędna. Projekt umożliwi COIG S.A. dostosowanie obecnego Data Center do przyszłych wymagań prawnych, zarówno z zakresu dyrektywy NIS 2, jak i KSC.

Projekt stanowi kluczowy krok w dynamicznie rozwijającycm się w COIG S.A. obszarze Cyberbezpieczeństwa i usług chmurowych. Zintegrowane podejście, uwzględniające zarówno wykorzystanie istniejących zasobów, jak i pozyskanie nowej kadry, pozwoli na świadczenie usług na najwyższym poziomie, spełniając najnowsze standardy bezpieczeństwa IT.

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 18 561 725,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 185 743,25 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.12.2025