Cyberbezpieczeństwo

Usługi bezpieczeństwa IT

Chroń swoją firmę dzięki dedykowanym rozwiązaniom bezpieczeństwa


Usługi cyberbezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo
w swojej firmie

Wybierz zestaw usług stosowny do potrzeb:


Audyt IT

Kompleks obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, kosztami oraz zarządzaniem aktywami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Oprogramowanie stanowi wsparcie dla działów zajmujących się logistyką materiałową, a więc wspomaga procesy: zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki magazynowej i materiałowej oraz zarządzania zapasami.

Czytaj więcej

Zintegrowany system Zarządzania Bezpieczeństwem

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Czytaj więcej

Dedykowane produkty i usługi

Kolejny kompleks systemu SZYK2 dedykowany dla górnictwa. Pozwala na sprawne zarządzanie obsługą dystrybucji i sprzedaży produktów węglowych.

CSIRT COIG

Aplikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obsługą sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa, jest zatem nowoczesnym narzędziem wspierającym pracę działów personalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczne przechowywanie danych

Szybka i bezpieczna wymiana danych z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami państwowymi/branżowymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu portali korporacyjnych.

Czytaj więcej

Sieć i jej zagrożenia

We współczesnej gospodarce informacja jest nie tylko zasobem ekonomicznym niezbędnym do funkcjonowania ale współdecyduje o potencjale ekonomicznym i możliwościach rozwojowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej powoduje, że są one podatne na nowy rodzaj zagrożeń ze strony cyberprzestępców. Nie ma dziś rozwiązań, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo informacji, ale my wiemy jak zapewnić ich najwyższą ochronę.

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informatyczne to zapewnienie:

Poufności

Świadomości użytkowników

Ciągłości

Dostępności danych

Ochrony

Realizujemy szkolenia

W zakresie wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa systemów.

Certyfikaty Cyberbezpieczeństwa

Kompetencje naszego zespołu.

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 39