Ankieta satysfakcji – Wisła 2022

  Jak Pan/Pani ocenia zadowolenie z uczestnictwa w Warsztatach?


  Jakie element wydarzenia w Pana/Pani opinii powinien zostać ulepszony?


  Czy omawiane zagadnienia były dla Pana/Pani interesujące?


  Co zrobiło na Pani/Panu największe wrażenie podczas całego wydarzenia?


  Jakie tematy powinny zostać poruszone na kolejnych warsztatach szkoleniowych/webinariach?


  Uwagi