EPP3

Elektroniczny Portal Pracownika

Aplikacja dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, stanowiąca główne źródło komunikacji z pracodawcą.


Gotowe rozwiązania informatyczne

Jedno rozwiązanie, wielu użytkowników, mnóstwo korzyści i łączny wzrost efektywności

Aplikacja udostępnia Użytkownikom wgląd do ich danych kadrowych, płacowych, i wielu innych. Prezentuje też dokumenty obowiązujące w firmie, ułatwia komunikację pomiędzy kadrą zarządzającą i działem Kadrowo-Płacowym a pracownikami, dzięki czemu praca staje się szybsza, elastyczna i przyjazna.
Aplikacja ułatwia organizację wielu procesów biznesowych w zakresie kadrowym, socjalnym, organizacyjnym. Rozpoczynając od procesów informacyjnych pracowników, komunikacyjnych pomiędzy wieloma grapami, a kończąc na organizacji codziennej pracy.

Portal dla Użytkowników

Poprzez panel użytkownika udostępniane są różne informacje o osobie zalogowanej. Ilość informacji zależna jest od nadanych użytkownikowi uprawnień – w zależność jaką funkcję pełni osoba w organizacji taki zakres danych otrzyma w aplikacji.

Portal dla Administratorów

Panel stanowi dopełnienie panelu dla użytkowników. Z jego poziomu zarządza się ustawieniami i parametrami systemu, decyduje o uprawnieniach użytkowników, przegląda statystyki i historie korzystania z aplikacji, administruje udostępniane dokumenty i linki powiązane.

Co można zyskać?

 • łatwy dostęp dla pracowników do informacji o ich danych kadrowych, finansowych, czasie pracy, absencjach, danych pobieranych z RCP itp.
 • odciążenie Działu HR przy dostarczaniu pasków wynagrodzeń i PIT-ów dla pracowników
 • szybkie informowanie pracowników – przekazywanie komunikatów i aktualności pracownikom poprzez „tablicę ogłoszeń”
 • ułatwienie obiegu informacji przy akceptacji planów urlopowych, wniosków urlopowych i innego typu wniosków; system daje możliwość zrezygnowania z wersji papierowej takich wniosków, co daje oszczędność i korzyść dla środowiska
 • dynamiczne udostępnianie plików wraz z zebraniem w jedno miejsce wszystkich aplikacji powiązanych i innych ważnych stron www dla organizacji
 • elastyczne narzędzie do łatwej i czytelnej oceny pracownika dla obu stron: Ocenianego i Oceniającego

 • mnogość raportów oraz statystyk przedstawiających sposób korzystania z aplikacji
 • oprogramowanie o intuicyjnej obsłudze, możliwość korzystania z systemu przez nieograniczoną liczbę użytkowników
 • wydajny system, który pracuje szybko bez względu na liczbę osób jednocześnie korzystających i obsługiwanych zdarzeń
 • oprogramowanie, które jest dostępne z każdego miejsca, poprzez każde urządzenie mające dostęp do Internetu
 • profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oparty na najnowocześniejszych standardach zarządzania
 • bezpieczeństwo danych

Elektroniczny Portal Pracownika

Rozwiązanie dla  przedsiębiorstw o różnych  strukturach

Systemy

Portal pracownika jest nowoczesną aplikacją, która współpracuje z różnymi systemami, z których czerpie informacje, tworząc systemy zintegrowane, dostarczające funkcjonalności dla wszystkich użytkowników.

Profil

Bez względu na profil przedsiębiorstwa korzystającego z aplikacji, jego potrzeby odnośnie przekazywania informacji pracownikom są takie same, a wszystkie te funkcjonalności zapewnia aplikacja.

Technologia systemu

Architektura systemu umożliwia uruchomienie go na serwerze WWW Apache/Nginx we współpracy z dowolną obecną na rynku relacyjną bazą danych, w szczególności: Oracle, MySQL, MariaDB, DB2, MSSQL Server. Zastosowane rozwiązania projektowe pozwalają na szybką integrację z dowolnym systemem ERP w obszarze kadrowo-płacowym.

EPP3

IT dla Szpitali

Narzędzia do tworzenia i przeprowadzania ankiet w celu analizy potrzeb i badania poziomu zadowolenia pracowników.

Czytaj więcej

EPP3

Oświata

Wykorzystanie wyników ocen pracowników do utworzenia mechanizmu finansowego promowania pracowników.

Czytaj więcej

EPP3

Urzędy Miast

Platforma analityczno- raportująca w PGG SA, JSW SA oraz SRK SA

Czytaj więcej

EPP3

Branża Utilities

BI wspiera branżę wodociągowo-kanalizacyjną

Czytaj więcej

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 34 17