SZYK 2

Zintegrowany
System Zarządzania Przedsiębiorstwem

Autorski zintegrowany system wspomagania zarządzaniem SZYK2, to ergonomiczne i intuicyjne rozwiązanie pozwalające zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa


Gotowe rozwiązania informatyczne

Rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb

SZYK2 posiada strukturę modułową, umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb firmy, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości. Wspiera służby przedsiębiorstwa w realizacji codziennych zadań w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Standaryzuje i automatyzuje operacje związane z obsługą informatyczną przedsiębiorstwa. Umożliwia sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa.


Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej
COIG

Wymierne korzyści

Nasi specjaliści

Otwartość rozwiązania

Dzięki otwartej architekturze (technicznej i programowej) system pozwala na integrację z innymi specjalistycznymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. Umożliwia także wykorzystanie standardowych adapterów zasilających magazyny i hurtownie danych, które przeznaczone są do eksploracji przez narzędzia klasy BI.

Nasi specjaliści

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw o róznych strukturach

SZYK2 obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe – funkcjonuje zarówno w firmach jednooddziałowych, jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą liczbą użytkowników pracujących jednocześnie.


Technologie Systemu

Oprogramowanie wykorzystuje technologie Oracle, PYTHON, PHP, Java


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 39

Szyk2

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz