Akcjonariat

Sprawd藕 aktualne dane
finansowe

Skroluj ni偶ej

Statut COIG

Statut COIG S. A. obowi膮zuj膮cy od dnia 21 kwietnia 2022 r.


Krajowy Rejestr S膮dowy

2024


2023


2023 07 12 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 powo艂anie prokurenta


2023 02 20 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiany w Zarz膮dzie


2022

2022 08 19 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiany w Zarz膮dzie


2022 05 02 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana statutu


2022 03 10 Og艂oszenie o wpisie do KRS – zmiana statutu, zmiany w Zarz膮dzie i Radzie Nadzorczej


2021

2021 03 15 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana w Radzie Nadzorczej


2021 09 03 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana w Zarz膮dzie


2021 10 13 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 utworzenie oddzia艂u.


2020

2020 01 27 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 uzupe艂nienie adresu www i poczty elektronicznej


2020 09 07 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana statutu


2020 10 02 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana w Zarz膮dzie.


2020 11 12 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 zmiana w Zarz膮dzie


Repozytorium Dokument贸w Finansowych

2023

2023 06 16 og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 wzmianka o z艂o偶onych dokumentach za rok 2022


2023 05 29 uchwa艂a o podziale zysku za rok 2022


2023 05 29 chwa艂a o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022


2023 04 27 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci jednostki dominuj膮cej oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej za rok 2022


2023 04 27 sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022


2023 04 27 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022


2023 04 14 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2022


2023 04 14 sprawozdanie niezale偶nego bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022


2023 04 14 sprawozdanie finansowe za rok 2022


2022

2022 04 28 sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021


2022 04 27 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021


2022 04 05 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2021


2022 06 14 uchwa艂a o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021


2022 06 14 uchwa艂a o podziale zysku za rok 2021


2022 04 21 sprawozdanie niezale偶nego bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021


2022 04 05 sprawozdanie finansowe za rok 2021


2022 07 01 og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 wzmianka o z艂o偶onych dokumentach za rok 2021


2021

2021 07 06 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 wzmianka o z艂o偶onych dokumentach za rok 2020


2021 04 14 sprawozdanie finansowe za rok 2020


2021 04 15 sprawozdanie niezale偶nego bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020


2021 06 21 uchwa艂a o podziale zysku za rok 2020


2021 06 21 uchwa艂a o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020


2021 04 14 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2020


2021 04 29 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020


2021 04 29 sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020


2021 04 29 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci jednostki dominuj膮cej oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci grupy kapita艂owej za rok 2020


2019

2020 07 02 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 wzmianka o z艂o偶onych dokumentach za rok 2019


2020 06 22 Og艂oszenie o wpisie do KRS 鈥 wzmianka o z艂o偶onych dokumentach za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie finansowe za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie niezale偶nego bieg艂ego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


2020 06 18 uchwa艂a o podziale zysku za rok 2019


2020 06 18 uchwa艂a o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


2020 04 23 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci za rok 2019


2020 04 29 skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019


Wezwania do z艂o偶enia dokument贸w akcji COIG S.A.

publikacja wezwania nr 5 do z艂o偶enia akcji, z dnia 24 listopada 2020 r.


publikacja wezwania nr 4 do z艂o偶enia akcji, z dnia 4 listopada 2020 r.


publikacja wezwania nr 3 do z艂o偶enia akcji, z dnia 16 pa藕dziernika 2020 r.


publikacja wezwania nr 2 do z艂o偶enia akcji, z dnia 29 wrze艣nia 2020 r.


publikacja wezwania nr 1 do z艂o偶enia akcji, z dnia 10 wrze艣nia 2020 r.


Centralny Rejestr  Beneficjent贸w Rzeczywistych

2022

2022 02 02 Wypis z Centralnego Rejestru Beneficjentach Rzeczywistych


2020

2020 06 23 Zg艂oszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych


2020 06 23 Urz臋dowe po艣wiadczenie odbioru zg艂oszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych


Rejestr Akcjonariuszy

Zgodnie z nowelizacj膮 Kodeksu Sp贸艂ek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., z dniem 1 marca 2021 r. wprowadzony zosta艂 obowi膮zek dematerializacji akcji w sp贸艂kach akcyjnych nie b臋d膮cych sp贸艂kami publicznymi. Akcje utrac膮 form臋 dokumentu i b臋d膮 mia艂y wy艂膮cznie form臋 zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy b臋dzie prowadzony przez uprawniony zewn臋trzny podmiot, np. dom maklerski. W rejestrze akcjonariuszy b臋d膮 gromadzone dane dotycz膮ce sp贸艂ki, akcji oraz akcjonariuszy.

Powy偶sze oznacza, 偶e z dniem 1 marca 2021 r.:

  • 1. COIG S.A. zaprzestanie prowadzenia ksi臋gi akcyjnej,
  • 2. dokumenty akcji wydane przez COIG S.A. poddane zostan膮 obowi膮zkowej dematerializacji i nie b臋d膮 ju偶 posiada膰 formy fizycznego dokumentu,
  • 3. dokumenty akcji zostan膮 zarejestrowane, w postaci elektronicznej, w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzib膮 w Bielsku Bia艂ej,
  • 4. Dom Maklerski BDM S.A. 艣wiadczy膰 b臋dzie na rzecz COIG S.A. i akcjonariuszy us艂ugi obejmuj膮ce utworzenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy.