MS Dynamics 365 (AX)

Podejmuj tylko
dobre decyzję potrzeb

MS Dynamix 365 (AX) jest zintegrowanym systemem informatycznym ERP i zarazem elastycznym rozwiązaniem do zarządzania podmiotem gospodarczym, które umożliwia pracownikom i firmie podejmowanie bardziej optymalnych decyzji biznesowych.


Gotowe rozwiązania MS Dynamics AX

Moduły standardowe

Zapoznaj się ze standardowymi modułami, które składają się na system Microsoft Dynamics 365 (Dynamics AX). Moduły te wspierają zarządzanie łańcuchem dostaw, finansami, produkcją i projektami, a także sprzedażą i działalnością marketingową

Umów prezentację

Top Floor

Zaawansowane oprogramowanie służące do zarządzania majątkiem nieruchomości oraz powierzchnią użytkową.

Top Tel

Kompleksowe, dedykowane rozwiązanie ERP do zarządzania przedsiębiorstwami działającymi na rynku operatorów usług masowych (w tym telefonii), którzy ze względu na charakter swojej działalności pragną zautomatyzować procesy rozliczeń z Abonentami.

Top Tools

TOP TOOLS umożliwia efektywną gospodarkę narzędziami oraz oprzyrządowaniem. Moduł ten obsługuje procesy ewidencjonowania narzędzi i przyrządów oraz procesy wypożyczania ich przez pracowników firmy i kontrahentów zewnętrznych.

Kreator sprawozdań

Kreator sprawozdań jest modułem systemu Microsoft Dynamics 365 (Dynamics AX) służącym do przygotowania oraz okresowej publikacji wszelkiego rodzaju sprawozdań funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

COIG

Wymierne korzyści

Więcej z Data Center

Skalowalność rozwiązania

Microsoft Dynamics 365 (Dynamics AX) to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące skalowalność wraz z rozwojem firmy. Serwery aplikacji (AOS) mogą być rozbudowywane stosownie do potrzeb rozwijającej się firmy. System dostępny jest również w formie usługi SAAS.

Nasi specjaliści

Możliwość szybkiego wdrożenia

Zaletą oprogramowania jest możliwość wdrożenia, dostosowania i modyfikacji systemu zgodnie z potrzebami klienta – technologia oprogramowania ułatwia tworzenie i obsługę niestandardowych wersji programu. Udostępniane wraz z systemem kody źródłowe systemu umożliwiają developerom (również klientom) projektowanie, edycję i kompilację poszczególnych jego funkcji.

Nasi specjaliści

Otwartość rozwiązania

Dzięki otwartej architekturze (technicznej i programowej) system pozwala na integrację z innymi specjalistycznymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. Umożliwia także wykorzystanie standardowych adapterów zasilających magazyny i hurtownie danych, które przeznaczone są do eksploracji przez narzędzia klasy BI.

Nasi specjaliści

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw o różnych strukturach

SZYK2 obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe – funkcjonuje zarówno w firmach jednooddziałowych, jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą liczbą użytkowników pracujących jednocześnie.


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 91

MS Dynamics AX

Pobierz broszurę informacyjną

–>