eFlow

System Zarządzania Procesami DocFlow/WorkFLow

Autorski system umożliwiający modelowanie powtarzalnych procedur firmowych jako procesy biznesowe oraz ich obsługę, co zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa.


Elastyczność rozwiązania

Rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb

eFlow pozwala na przeprowadzenie dedykowanego wdrożenia obejmującego najważniejsze procesy biznesowe wedle aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, nie zamykając jednocześnie drogi do automatyzacji kolejnych procedur w przyszłości.


System obsługi procesów workflow

System złożony jest z silnika procesów biznesowych implementowanych w oparciu o notację BPMN 2.0, systemu zarządzania procesami biznesowymi eFlow oraz portalu procesów biznesowych przeznaczonejzarówno dla administratorów jak i użytkowników…

COIG

Narzędzie eFlow

eFlow

Otwartość rozwiązania

 • Analiza procesów
 • Modelowanie procesów
 • Implementowanie procesów
 • Wykorzystanie systemów klasy Workflow
 • Procesy wykraczające ponad pojedyncze systemy
 • Edytor formularzy zgodny z technologią wykorzystywaną na platformie ePUAP
 • Architektura SOA z możliwością współpracy poprzez ESB

Narzędzie eFlow

Technologia eFlow

System spełnia aktualne standardy projektowania procesów BPMN 2.0 oraz tworzenia formularzy elektronicznych -XForms 2.0. Dzięki temu procesy są przedstawiane w przystępnej, graficznej formie, co ułatwia komunikację pomiędzy projektantami procesów, pracownikami biznesowymi oraz uczestnikami procesu.

eFlow

Wymierne korzyści

Korzyści

Co można zyskać?

 • oprogramowanie wspomagające pracę zespołu oraz komunikacji międzyzespołowej
 • efektywniejsze rozdzielanie zadań pracownikom,
 • lepsze zarządanie i kontrolowanie przepływu prac,
 • monitorowanie ilości obsługiwanych zadań na poszczególnych etapach procesu,
 • obniżenie kosztów bieżącej działalności jednostki,
 • oprogramowanie o intuicyjnej obsłudze, możliwość korzystania z systemu przez nieograniczoną liczbę użytkowników,

Korzyści

eFlow – szyty na miarę

 • w pełni skalowalne rozwiązanie IT – możliwe jest dodawanie kolejnych procesów, bezpieczeństwo danych,
 • system umożliwiający integrację z oprogramowaniem biurowym oraz z innymi użytkowanymi rozwiązaniami informatycznymi,
 • profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oprogramowanie, które można zainstalować na wielu platformach systemowo-sprzętowych (np. Linux, UNIX, Windows Server)

Technologie systemu

Technologie systemu

System z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno w firmach jednooddziałowych, jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą liczbą użytkowników pracujących jednocześnie. System bazuje na sprawdzonych i ustandaryzowanych technologiach:


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 91

eFlow

Pobierz broszurę informacyjną