Cloud Computing

Wdrożenie
Kompania Węglowa

Case Study


Rozwiązanie dostosowane
do konkretnych potrzeb

Wprowadzenie centralnych systemów informatycznych własnego autorstwa

Języki programowania: #JavaScrypt

Sektor: # Przemysł

Dlaczego?

Jaki był problem?

Kompania Węglowa S.A. została utworzona z pięciu spółek węglowych, w których funkcjonowały różne systemy informatyczne, bazujące na lokalnej infrastrukturze technicznej. W związku z tym, spółka miała problemy z uzyskiwaniem szybkiej, skonsolidowanej informacji dotyczącej wszystkich jej zakładów.

Dlaczego?

Jaki był problem?

Problemem było również ustalenie spójnych procesów biznesowych, mających swoje odzwierciedlenie w systemach informatycznych.

SaaS+IaaS+PaaS

Nasze rozwiązanieAutorskie systemy

COIG S.A. zaoferował wprowadzenie centralnych systemów informatycznych własnego autorstwa, obsługujących podstawowe obszary biznesowe KW S.A. (finanse, logistyka, sprzedaż, produkcja), dedykowanych dla branży wydobywczej

Możliwości

Na zasadzie pełnego udostępnienia systemów z Data Center, przejęliśmy na siebie obowiązki udostępnienia infrastruktury technicznej, administratora aplikacji, baz danych, bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych.

Wsparcie

Zapewniliśmy wsparcie Service Desk zgodnie z najlepszymi praktykami.

Zobacz inne Case Study

Data Center

ELZAB S.A.


Skorzystanie z usług Data Center COIG S.A. w zakresie hostingu, backup-u oraz administracji systemami

Data Center

VidCom.pl Sp. z o.o.

Zapewnienia wydajnego, elastycznego i niezawodnego środowiska informatycznego

Powrót do produktu

Data Center