EPP3 Case Study

Informatyzacja
szpitali wraz z integracją z systemem Asseco

Case Study


Wdrożenie Elektronicznego
Portalu pracownika
w Szpitalu w Płocku i Radomiu

Uruchomienie aplikacji EPP3 celem ułatwienia obsługi wniosków urlopowych, udostępniania grafików pracy i pasków wypłat

Zakres wdrożenia

Szpital w Płocku

W szpitalu w  Płocku przeprowadzono integrację aplikacji EPP3 z systemem Asseco w zakresie danych kadrowo-finansowych oraz w części dotyczącej wysyłki wniosków urlopowych do apliakcji Intradok gdzie odbywała się ich akceptacja, dzięki czemu umożliwiono łatwy przepływ informacji integrujący 3 różne aplikacje.

Zakres wdrożenia

Szpital w Radomiu

W szpitalu w Radomiu rozbudowano sekcję dotycząca wiadomości do konkretnych podgrup pracowników (cykliczne wiadomości systemowe np. do pielęgniarek) oraz przebudowano panel główny tworząc z niego centrum informacyjne dla całego szpitala. W obu szpitalach zastosowano logowanie do portalu na podstawie poświadczeń z domeny.

Szpital w Płocku i Radomiu

Gotowe rozwiązania informatyczne

Integracja z systemem Asseco umożliwiła szpitalom w Płocku i Radomiu zachowanie aktualnego systemu na jakim pracują, a więc zaoszczędzenie czasu i kosztów na wdrożeniu alternatywnego, nowego systemu, a samo wdrożenie Elektronicznego Portalu Pracownika wręcz poszerzyło funkcjonalność systemową.

Zachowanie aktualnych systemów i połączenie ich z nowymi ułatwiło przesyłanie informacji do szerszej grupy odbiorców, korzystanie z EPP3 umożliwiło dostęp do informacji nowym grupom użytkowników, którzy aktualnie samodzielnie przeglądają swoje dane kadrowo-finansowe i zarządzają swoim czasem pracy

Korzyści

Obszar wdrożeniaPrzejrzysta komunikacja

na podstawie szybkiej aktualizacji przesyłanych komunikatów na tablicy ogłoszeń i mechanizm przesyłania wiadomości ułatwia skuteczne przekazywanie informacji w tak rozproszonej organizacji jak szpital.

Integracja z aplikacją Asseco

daje łatwość w poszerzaniu funkcjonalności na przyszłość. Sam dostęp do własnych danych kadrowo-płacowych, informacji o planach urlopowych, samych urlopach, grafikach pracy pracowników pracujących w tak różnych godzinach ułatwia codzienne funkcjonowanie