EPP3

Case Study
Informatyzacja samorządów

Case Study


Elektroniczny Portal Pracownika wdrożony w Urzędach Miast i jednostkach w województwie Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim.

Uruchomienie aplikacji EPP3 w celu rozprzestrzeniania wiadomości dla szerokiej rzeszy użytkowników.

Zakres wdrożenia

Urząd Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Urząd Miasta Olsztyn wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wdrożyły system ERP Ksat 2000i wraz z Elektronicznym Portalem Pracownika. Poprzez portal pracownicy otrzymali wgląd do swoich danych kadrowych, płacowych , możliwości ściągnięcia pasków wypłat wraz z zestawieniami rocznymi takimi jak PIT i RMUA, mają możliwość planowania urlopów, składania wniosków urlopowych oraz przeglądania historii swoich absencji. Pracownikom została udostępniona elektroniczna tablica ogłoszeń, dzięki której przekazywanie komunikatów do szerokiej grupy użytkowników stało się łatwiejsze. Za pomocą EPP3 umożliwiono również udostępnianie i pobieranie dokumentów, co jest bardzo przydatnym aspektem w tak sformalizowanej organizacji. Korzysta się również z mechanizmu ankiet.

EPP#

Gotowe rozwiązania informatyczne

System Ksat 2000i wraz z EPP3 zinformatyzował działanie urzędu w jego stałych aspektach oraz swoją bogatą funkcjonalnością zapewnił możliwość ułatwienia pracy w wielu innych dziedzinach. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają zwiększenie efektywności pracy urzędu, odpowiednie zbieranie i kolekcjonowanie danych wraz z ich analizą na podstawie różnorakich raportów ułatwia wyciąganie wniosków i przez to poprawę samej pracy.

Korzyści

Obszar wdrożeniaZintegrowana aplikacja

Wyświetlanie danych z systemu rodzimego Ksat2000i daje duże możliwości rozwojowe na przyszłość. Zaletą powdrożeniową jest szybkie wsparcie serwisowe wraz z doradztwem w obsłudze aplikacji.

Elastyczne rozwiązanie

Urzędy za pomocą aplikacji EPP3 mają możliwość składania różnorakich wniosków, wraz z obsługą wniosków ZFŚS. Udostępniają dużą ilość dokumentów swoim pracownikom, wraz z ważnymi odnośnikami – linkami, które można zebrać i opisać w jednym miejscu tworząc bazę najważniejszych adresów www dla urzędu.

Sprężenie zwrotne

Korzystanie z mechanizmu ankiet pozwala urzędom w łatwy i szybki sposób zebrać informacje opiniotwórcze i po ich analizie podjąć działania w odpowiednim kierunku.

Zobacz inne Case Study

System EPP3

System EPP3 – Szpital w Radomiu i Płocku


Przeprowadzono integrację aplikacji EPP3 z systemem Asseco oraz Intradok, dzięki czemu umożliwiono łatwy przepływ informacji łączący 3 aplikacje. Przepływ wniosków urlopowych łączy użytkowników 3 aplikacji.

System EPP3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim

Udostępniono elastyczny system oceny pracownika w aplikacji EPP3 i utworzono ocenę względem celów/zadań. System w łatwy sposób jest w stanie odwzorować procesy oceny w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu wykorzystuje się wyniki ocen pracowników do utworzenia mechanizmu finansowego premiowania pracowników.

Dodatkowo umożliwiono pracownikom podgląd do informacji o środkach trwałych, które są oddane im w posiadanie, również Kierownicy mają podgląd jakie sprzęty są w posiadaniu jego zespołu.

Również Klient korzysta z grafików pracy, które to wizualnie dostosowane są, aby ogrom informacji o czasie pracy przekazać w jak najłatwiejszy sposób do odczytu.

Powrót do produktu

EPP3