Notes Sztygara

Case Study LW Bogdanka

Case Study


Opracowanie i wdrożenie aplikacji Elektroniczny Notes Sztygara

Głównym celem wdrożenia aplikacji było zastąpienie dokumentów papierowych w codziennej pracy kierownictwa (w szczególności dozoru kopalni ) nowoczesną aplikacją co w efekcie spowodowało zwiększenie elastyczności pracy, skrócenie czasu pracy kadry zarządzającej i płynny przepływ informacji w organizacji.

Dla kogo?

Czym jest LW Bogdanka?

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz wydajności wydobycia węgla kamiennego. Jest również liderem w zakresie praktycznego zastosowania technologii określanych jako Przemysł 4.0.

Dlaczego?

Rozwiązanie dostosowane do wymagań LW Bogdanka

Przygotowana aplikacja pozwala na szybkie rejestrowanie codziennych, wymaganych przepisami raportów w postaci elektronicznej, zastępując tym samym papierowe książki raportowe. Dostęp zatem do informacji pomiędzy zmianami w zakładzie górniczym oraz dla wszystkich uprawnionych osób na powierzchni stał się bardzo szybki. Dzięki wdrożonej aplikacji rejestracja zadań i potwierdzanie przepracowanych dniówek na konkretnych miejscach pracy stały się również bardziej elastyczne ( dzięki możliwości używania aplikacji pod ziemią ), skrócił się również znacząco czas dotarcia informacji do systemu płacowego oraz wyeliminowano błędy ręcznego przepisywania danych.

Dla kogo?

Integracja z wewnętrznymi systemami LW Bogdanka

Wdrożona aplikacja integruje się z systemem autoryzacji funkcjonującym w LW Bogdanka, oraz w sposób dwukierunkowy wymienia dane z systemem kadrowo-płacowym firmy. Wersja mobilna aplikacji pozwala na synchronizację danych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej, czyli prawie z dowolnego miejsca w przedsiębiorstwie.

Informacje dostępne od ręki oraz minimalizacja błędów

Dzięki wdrożonej aplikacji raporty zmianowe są dostępne na każde żądanie, usprawniając proces weryfikacji i kontroli. Dostęp do udostępnionych danych zgromadzonych w innych systemach LWB znacząco ułatwia wprowadzanie raportów oraz pozwala na aktywne minimalizowanie błędów w procesie ich rejestracji.

Rozwiązanie stacjonarne i mobilne

Przygotowana aplikacja w wersji webowej oraz dedykowanej dla systemu Android pozwala na pracę w każdych warunkach, również pod ziemią w trybie off-line.