Notes Sztygara

Case Study LW Bogdanka

Case Study


Opracowanie i wdro偶enie aplikacji Elektroniczny Notes Sztygara

G艂贸wnym celem wdro偶enia aplikacji by艂o zast膮pienie dokument贸w papierowych w codziennej pracy kierownictwa (w szczeg贸lno艣ci dozoru kopalni ) nowoczesn膮 aplikacj膮 co w efekcie spowodowa艂o zwi臋kszenie elastyczno艣ci pracy, skr贸cenie czasu pracy kadry zarz膮dzaj膮cej i p艂ynny przep艂yw informacji w organizacji.

Dla kogo?

Czym jest LW Bogdanka?

Lubelski W臋giel 鈥濨ogdanka鈥 S.A. jest jednym z lider贸w rynku producent贸w w臋gla kamiennego w Polsce, wyr贸偶niaj膮cych si臋 na tle bran偶y pod wzgl臋dem osi膮ganych wynik贸w finansowych oraz wydajno艣ci wydobycia w臋gla kamiennego. Jest r贸wnie偶 liderem w zakresie praktycznego zastosowania technologii okre艣lanych jako Przemys艂 4.0.

Dlaczego?

Rozwi膮zanie dostosowane do wymaga艅 LW Bogdanka

Przygotowana aplikacja pozwala na szybkie rejestrowanie codziennych, wymaganych przepisami raport贸w w postaci elektronicznej, zast臋puj膮c tym samym papierowe ksi膮偶ki raportowe. Dost臋p zatem do informacji pomi臋dzy zmianami w zak艂adzie g贸rniczym oraz dla wszystkich uprawnionych os贸b na powierzchni sta艂 si臋 bardzo szybki. Dzi臋ki wdro偶onej aplikacji rejestracja zada艅 i potwierdzanie przepracowanych dni贸wek na konkretnych miejscach pracy sta艂y si臋 r贸wnie偶 bardziej elastyczne ( dzi臋ki mo偶liwo艣ci u偶ywania aplikacji pod ziemi膮 ), skr贸ci艂 si臋 r贸wnie偶 znacz膮co czas dotarcia informacji do systemu p艂acowego oraz wyeliminowano b艂臋dy r臋cznego przepisywania danych.

Dla kogo?

Integracja z wewn臋trznymi systemami LW Bogdanka

Wdro偶ona aplikacja integruje si臋 z systemem autoryzacji funkcjonuj膮cym w LW Bogdanka, oraz w spos贸b dwukierunkowy wymienia dane z systemem kadrowo-p艂acowym firmy. Wersja mobilna aplikacji pozwala na synchronizacj臋 danych przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowej, czyli prawie z dowolnego miejsca w przedsi臋biorstwie.

Informacje dost臋pne od r臋ki oraz minimalizacja b艂臋d贸w

Dzi臋ki wdro偶onej aplikacji raporty zmianowe s膮 dost臋pne na ka偶de 偶膮danie, usprawniaj膮c proces weryfikacji i kontroli. Dost臋p do udost臋pnionych danych zgromadzonych w innych systemach LWB znacz膮co u艂atwia wprowadzanie raport贸w oraz pozwala na aktywne minimalizowanie b艂臋d贸w w procesie ich rejestracji.

Rozwi膮zanie stacjonarne i mobilne

Przygotowana aplikacja w wersji webowej oraz dedykowanej dla systemu Android pozwala na prac臋 w ka偶dych warunkach, r贸wnie偶 pod ziemi膮 w trybie off-line.