SZYK2

Case Study Spółki wydobywcze

Case Study


Rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb

Nowoczesny system SZYK2 dostarczony do JSW S.A, PGG S.A. i Węglokoks Kraj S.A wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich jego obszarach działania.

Dla kogo?

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Dlaczego?

Polska Grupa Górnicza S.A

Największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Węglokoks Kraj S.A

Producent wysokiej jakości węgla energetycznego, którego sztandarowym produktem jest Ekogroszek Skarbek.

Gotowe rozwiązania informatyczne

System SZYK2 zapewnił spółkom wydobywczym informatyczne wsparcie podczas organizacji i zarządzania poszczególnymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Wykorzystywany jest w obsłudze procesów kadrowo-płacowych, finansowych, logistyki materiałowej i magazynowej, produkcji oraz systemie sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania systemu SZYK2 pozwalają na automatyzację procesów biznesowych, jednokrotne wprowadzanie informacji oraz elektroniczną obsługę procesów z pominięciem ścieżki papierowej.

Rozwiązanie dla przedsiębiorstw o różnych strukturach

SZYK2 obsługuje różnego rodzaju struktury – funkcjonuje zarówno w firmach jednooddziałowych, jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą liczbą użytkowników pracujących jednocześnie. Wdrożenie systemu umożliwiło koncentrację procesów biznesowych w jednym miejscu oraz jednokrotne wprowadzania informacji udostępnianych wszystkim obszarom.

Integracja z systemami zewnętrznymi

SZYK2 wykorzystując mechanizmy API komunikuje się z systemami zewnętrznymi w zakresie elektronicznej wymiany danych (m.in. e-faktura, e-DD, JPK, systemy bankowości elektronicznej, NBPIT, OCR). Przekazywane informacje pobierane są bezpośrednio z systemu i nie wymagają od Użytkowników dodatkowych nakładów pracy związanych z ich tworzeniem.

Elektronizacja procesów

SZYK2 umożliwia cyfryzację procesów biznesowych zachodzących w firmie. System posiada zabudowane workflow umożliwiające przeprowadzenie kontroli merytorycznej i weryfikacyjnej różnego rodzaju dokumentów (np. faktur, opłat kosztowych, OT, MT, LT) . Elektronizacja z jednej strony przyspiesza procesy, z drugiej uwalnia od konieczności ich papierowego przetwarzania.