Data Center

Bezpieczeństwo Data Center

/Polityka Green

Wszystkie usługi znajdujące się w naszej ofercie świadczymy z własnego bezpiecznego Data Center znajdującego się w siedzibie COIG S.A.


Bezpieczeństwo Data Center

Twoje dane w bezpiecznym miejscu

Wszystkie usługi znajdujące się w naszej ofercie świadczymy z własnego bezpiecznego Data Center znajdującego się w siedzibie COIG S.A.

1/5

Bezpieczeństwo fizyczne

Ze względu na dużą liczbę procesorów i dysków, które wymagają Data Center usytuowane jest w wydzielonej części budynku, chronionej przez system alarmowy i autonomiczny system telewizji przemysłowej budynkowej oraz drugi – nadzorowany przez firmy wyspecjalizowane w zakresie ochrony. Dostęp do pomieszczeń mają jedynie osoby upoważnione, prowadzona jest rejestracja wejść/wyjść przez system kontroli dostępu w oparciu o karty magnetyczne i kody PIN.


2/5

Klimatyzacja i systemy przeciwpożarowe

Data Center COIG S.A. wyposażone jest w stałe urządzenia gaśnicze gaszące gazem obojętnym, oddzielne dla każdej serwerowni (FM-200)l, ściany i drzwi gwarantują co najmniej 60-minutową odporność ogniową, a mikroklimat pomieszczeń kontrolowany jest za pomocą zdublowanych klimatyzatorów precyzyjnych i instalacji wentylacyjnej.


3/5

Bezpieczeństwo energetyczne

Zasilanie energetyczne doprowadzane jest z dwóch niezależnych zewnętrznych źródeł, zapewniamy także awaryjne zasilanie z agregatów prądotwórczych. Data Center COIG S.A. posiada system samoczynnego załączenia rezerwy, monitoruje on parametry zasilania, przełączając na właściwe w razie awarii. Ciągłość działania urządzeń IT zabezpieczona jest przez zestawy UPS-ów, pracujących w układzie n+1.


4/5

Bezpieczeństwo systemowe

 • co najmniej dwa zasilacze (w przypadku systemów Blade Center – cztery) we wszystkich krytycznych serwerach;Systemy zewnętrzne źródłem dodatkowych usług dla użytkownika
 • podłączenie do dwóch niezależnych obwodów zasilających;
 • wpięcie do sieci LAN za pomocą co najmniej dwóch kart sieciowych we wszystkich krytycznych serwerach;
 • zdublowanie wszystkich połączeń światłowodowych do macierzy dyskowej oraz jej wszystkich części;
 • wykorzystanie systemów klastrowych.

5/5

Bezpieczeństwo sieciowe

 • pełna redundantność szkieletu sieci w Data Center;
 • zabezpieczenie i monitorowanie wszystkich portów sieciowych przed nieautoryzowanym podłączeniem do sieci (także sieci LAN w COIG S.A.);
 • podział sieci Data Center na kilka stref i przypisanie serwera do strefy ze względu na rodzaj spełnianej funkcji oraz grupy Klientów;
 • ochrona wszystkich stref wydajnymi, sprzętowymi zaporami sieciowymi (firewall-e);
 • monitorowanie anomalii sieciowych za pomocą systemu IPS (Intrusion Prevention System);
 • wykorzystywanie urządzeń VPN do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych łączonych z zasobami zlokalizowanymi w Data Center COIG S.A.,
 • podłączenie do kilku operatorów telekomunikacyjnych za pomocą światłowodu lub radiolinii.

Polityka Green Data Center

Najnowocześniejsze technologie wdrożone w Centrum Przetwarzania Danych, czynią COIG S.A. firmą ekologiczną, która przy dążeniu do nowoczesności nie zapomina o odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Czytaj więcej

Bezpieczeńtwo

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Cyberbezpieczeństwo

Gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej powoduje, że są one podatne na nowy rodzaj zagrożeń ze strony cyberprzestępców. Nie ma dziś rozwiązań, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo informacji, ale my wiemy jak zapewnić ich najwyższą ochronę.

Outsourcing IT / Cloud computing

Optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT, wysoki poziom dostępności usług, możliwość korzystania z wiedzy wysokiej klasy specjalistów bez ponoszenia kosztów związanych z ich rekrutacją?