EPP3

Portal dla Użytkowników

/Portal dla użytkowników

Poprzez panel użytkownika udostępniane są różne informacje o osobie zalogowanej. Ilość informacji zależna jest od nadanych użytkownikowi uprawnień – w zależność jaką funkcję pełni osoba w organizacji taki zakres danych otrzyma w aplikacji.


1/6

Dane kadrowe

Każda osoba po zalogowaniu do aplikacji ma wgląd do własnych danych kadrowych m.in. adresów, pełny wgląd do swojego CV, informacji o stażach, przebytych badaniach i szkoleniach. Jest również w formie grafu przedstawiona jest struktura organizacyjna.


2/6

Urlopy i czas pracy

Moduł został opracowany jako narzędzie dające możliwość bieżącego monitorowania przebiegu czasu pracy przedstawianego względem harmonogramów, grafików pracy z uwzględnieniem nieobecności oraz różnego rodzaju nadgodzin.

Ułatwia również tworzenie planów urlopowych oraz ułatwia akceptację wniosków urlopowych, czy wniosków o pracę zdalną.


3/6

Finanse

Poprzez Portal Pracownika dział HR jest w stanie w szybki i bezpieczny sposób dostarczyć każdemu pracownikowi jego paski wynagrodzeń, PIT-y, a także przekazać inne informacje finansowe dotyczące angażu, wszystkich składek ZUS czy informacje w ramach PKZP.


4/6

Ankiety

Z pomocą elastycznego narzędzia zawartego w Portalu można utworzyć mocno skomplikowane ankiety, a następnie eksportować wyniki do aplikacji Excel, gdzie można kolejno poddawać je analizie


5/6

Ocena pracownika

Moduł ten został stworzony aby móc dokonać elektronicznej oceny pracownika w sposób jasny i czytelny dla obu stron: Ocenianego i Oceniającego. Prosty w obsłudze z możliwością dopasowania do każdego rodzaju procesów zachodzących w tym temacie.


6/6

Dokumenty i linki powiązane

Aplikacja ułatwia dzielenie się dokumentami w organizacji dzięki modułowi umożliwiającemu udostępnianie plików. Także informowanie użytkowników o nowych dokumentach nigdy nie było tak czytelne. Ułatwia również zebranie w jedno miejsce wszystkich aplikacji powiązanych i innych ważnych stron www dla organizacji.


Portal dla Użytkowników

Poprzez panel użytkownika udostępniane są różne informacje o osobie zalogowanej. Ilość informacji zależna jest od nadanych użytkownikowi uprawnień – w zależność jaką funkcję pełni osoba w organizacji taki zakres danych otrzyma w aplikacji.

Portal dla Administratorów

Panel stanowi dopełnienie panelu dla użytkowników. Z jego poziomu zarządza się ustawieniami i parametrami systemu, decyduje o uprawnieniach użytkowników, przegląda statystyki i historie korzystania z aplikacji, administruje udostępniane dokumenty i linki powiązane.