SZYK 2

Aplikacje Mobilne

Aplikacje pozwalają realizować procesy biznesowe przy pomocy urządzeń mobilnych (tablety , telefony) powodując, że praca w dużym systemie ERP staje się bardziej elastyczna, a ludzie mogą realizować swoje zadanie z dala od biurka.


Funkcjonalności aplikacji wchodzących w skład

1/6

Mobilny transport

Aplikacja została opracowana jako narzędzie do ewidencji i śledzenia drogi materiałów, od momentu wydania do zużycia z magazynu, poprzez załadunek aż do przyjęcia materiału w miejscu docelowym.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z obszarem logistyki materiałowej, wykorzystuje urządzenia mobilne które jednoznacznie identyfikują materiał. Urządzenia mogą działać w trybie online lub w formie kolektora przekazującego zebrane informacje w procesie synchronizacji. Materiały mogą być oznaczone kodami kreskowymi, kodami QR oraz tagami RFID.


2/6

Mobilny magazyn

Aplikacja została opracowana jako narzędzie wspomagające obsługę podstawowych procesów magazynowych: przyjęcie materiału, jego rozchód oraz przerzut. Operacje wykonywane są przy użyciu urządzenia mobilnego, które identyfikuje materiał na podstawie jednego z trzech oznakowani: kod kreskowy, QR lub RFID.

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji w obszarze magazynów.


3/6

Mobilna inwentaryzacja środków trwałych

Aplikacja pozwala na przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych – spisu z natury, bazując na oznakowanych środkach. Aplikacja ułatwia proces drukowania i kojarzenia etykiety z konkretnym środkiem trwałym. Może być ona zintegrowana z dowolnym systemem finansowo-księgowym. Integracja odbywa się poprzez webserwisy.


4/6

Ewidencja środków strzałowych

Aplikacja została opracowana jako narzędzie do ewidencji przychodu i zużycia materiałów wybuchowych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Operacje wykonywane są poprzez odczyt elektronicznych identyfikatorów.

Procesy są w pełni zintegrowane z obszarem logistyki materiałowej.


5/6

Portal pracownika

Aplikacja dedykowana dla urządzeń mobilnych wspierająca procesy HR w organizacji z każdego miejsca na świecie. Funkcjonalność pozwala na łatwy i szybki dostęp do danych osobowych, informacji o zatrudnieniowo-płacowych oraz procesów obsługi wniosków urlopowych oraz pracy zdalnej na każdym etapie decyzyjnym.


6/6

Notes sztygara

Raport dobowy

Aplikacja wspomagająca kierownictwo w ewidencji obecności, przypisywania zadań pracownikom oraz wprowadzania raportów zmianowych. W pełni zintegrowana z wersją stacjonarną aplikacji. Umożliwia sprawne uzupełnienie informacji w dowolnym miejscu w przedsiębiorstwie.


Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej