SZYK 2

Kompleks produkcyjno-techniczny

/Produkcyjno-techniczny

Kompleks odpowiada za wspomaganie obsługi procesów biznesowych związanych z produkcją oraz jej przygotowaniem i utrzymaniem. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład są


Kompleks produkcyjno techniczny

Funkcjonalności modułów wchodzącychw skład

dedykowane dla obsługi procesów produkcji zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych.

1/7

Zarządzanie zadaniami

Moduł został opracowany jako narzędzie dające możliwość bieżącego monitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro w dowolnej jego fazie. Umożliwia także rozliczanie zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym.


2/7

Raportowanie procesów produkcji

Oprogramowanie jest wsparciem dla służb dyspozytorskich kopalni, umożliwiając prowadzenie rejestrów dokumentujących codzienną pracę kopalni na bazie kartotek i słowników. Harmonogramowanie Procesów Produk


3/7

Gospodarka środkami produkcji

System klasy EAM (Enterprise Asset Management) służy do wspomagania zarządzania w obszarze gospodarowania środkami produkcji (obiektami technicznymi) i ściśle z tym powiązaną gospodarką remontową. Umożliwia prowadzenie analiz awaryjności i wydobycia w kompleksach ścianowych, oraz zagospodarowania obudów ścianowych. Zestaw funkcjonalności systemu dostostosowany do pracy przy użyciu narzędzi mobilnych umożliwia prowadzenie procesów związanych z obsługą magazynową elementów maszyn i urządzeń oraz prowadzenie dołowych prac logistycznych na elementach maszyn.


4/7

Rozliczenie produkcji

Tworzenie planów i harmonogramów dla kopalń jedno- i wieloruchowych, udostępnianie jednostce nadzorującej kontroli w zakresie zatwierdzonych planów można znacząco usprawnić za pomocą aplikacji Harmonogramowania Procesów Produkcji.


5/7

Harmonogramowanie procesów produkcji

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji charakterystyk górniczo-geologiczno-organizacyjnych przodków i rejonów dołowych możliwe jest dzięki modułowi Rozliczenia Produkcji. Ponadto system pozwala na opracowywanie kosztów kalkulowanych przy uwzględnieniu ich rodzajów, a także ich przechowywanie dla dołowych i powierzchniowych Miejsc Pracy.


6/7

Energia

Energia to rozwiązanie służące do ilościowego rozliczania zużycia dowolnego medium (energii elektrycznej, ciepłej wody, pary, metanu itd.) w określonych przedziałach czasowych. Aplikacja umożliwia również prowadzenie i rozliczanie ewidencji mediów na potrzeby podatku akcyzowego.


7/7

Program badań stosowanych

Politechnika Śląska, COIG SA oraz KHW SA, prowadzą projekt „Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego”. Wyniki projektu wpisywać się będą w obszar diagnostyki maszyn górniczych, wykorzystując warstwę danych automatyki przemysłowej. Projekt korzysta z dofinansowania jakie uzyskał w ramach III Konkursu Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej