SZYK 2

Obszar sprzedaży

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży produktów węglowych w przedsiębiorstwach górniczych.


1/9

Marketing

Moduł stanowi zbiór kartotek zawierających dane niezbędne do funkcjonowania kompleksu sprzedaży. Zapewnia wsparcie w procesach zamówień elektronicznych oraz papierowych.


2/9

Obsługa Klienta

Moduł wspomagający procesy zawierania i aneksowania umów z Kontrahentami wraz z planowaniem ich realizacji. Jest to narzędzie dające możliwość bieżącego monitorowania przebiegu procesów sprzedażowych w skali makro i mikro w dowolnej jego fazie. Umożliwia także rozliczanie zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym


3/9

Kontrola jakości i laboratorium

Moduły umożliwiające rejestrację prób jakościowych, kojarzenie prób z wysyłkami i wystawianie certyfikatów jakościowych. Jest to narzędzie przydatne w pracy działów kontroli jakości.


4/9

Ekspedycja Kolejowa

Moduł dedykowany dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż masową surowca, który dostarczany jest za pomocą transportu kolejowego. Aplikacja wspomaga zarządzanie załadunkiem wagonów i wysyłki do odbiorców wraz z bezpośrednią integracją z przewoźnikami kolejowymi.


5/9

Wagi

Moduł nadzorujący pracę urządzeń ważących przeznaczony do wspomagania procesów wzbogacania surowców oraz procesów logistyki magazynowej.


6/9

Drobnica

Moduł kierowany do struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż surowca (węgla lub produktów nie węglowych) odbieranego przez Kontrahentów przy pomocy transportu drogowego ściśle współpracujący z infrastrukturą załadowczą oraz kierowaniem ruchem na obszarze punktu załadunkowego.


7/9

Rozliczenie Sprzedaży

Wycena wysyłek, sporządzanie wsadu do dokumentów księgowych (polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw, polecenia korygujące dla wystawianych dokumentów) to możliwości, które daje zastosowanie w przedsiębiorstwie modułu rozliczenia sprzedaży.


8/9

Portal Klienta

Portal Klienta to aplikacja wspierająca komunikację pomiędzy Kontrahentami a organizacją. Wspomaga zawieranie umów elektronicznych, obsługę zamówień, harmonogramowanie odbiorów oraz wspiera procesy finansowo-księgowe.


9/9

Portal Przewoźnika

Portal Przewoźnika pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy organizacją a podmiotami realizującymi procesy logistyki zaopatrzeniowej zarówno dla transportu drogowego jak i transportu kolejowego.

Finanse

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewniają funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE. Pozwalają na prowadzenie księgowości w nowoczesnym i dynamicznym przedsiębiorstwie. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę. Udostępnione interfejsy API pozwalają na wymianę danych z GUS i Ministerstwem Finansów w zakresie plików JPK.

Czytaj więcej

Logistyka

Przeznaczony jest do obsługi pełnego łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od planów i zamówień, poprzez procedury przetargowe, po ewidencję przyjęcia i zużycia materiałów. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Stanowi wsparcie w zakresie ewidencji, analizy i kontroli obrotu magazynowego materiałów, umożliwia zarządzanie lokalizacjami w magazynie – w oparciu o analizę zapasów, a także zarządzanie opakowaniami. Umożliwia definiowanie spersonalizowanych raportów dynamicznych obejmujących zestawy sprawozdań dotyczących zużycia materiałów, analizy wskaźników logistycznych czy sprawozdawczości państwowej i branżowej.

Czytaj więcej

Produkcja

Planowanie, przygotowanie, monitorowanie, utrzymanie produkcji to podstawowa funkcjonalność podsystemu Produkcja. Dzięki dostępnym aplikacjom możliwy jest nadzór nad realizacją zawieranych umów oraz rejestrowanie zleceń będących podstawą ich rozliczania. Dedykowane narzędzia dla branży górniczej pozwalają na sprawne i spójne harmonogramowanie produkcji wraz z rejestracją jej przebiegu, który dzięki sprzężeniu zwrotnemu aktywnie wpływa na przygotowywane plany.

Czytaj więcej

Sprzedaż

Obszar Sprzedaży wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Funkcjonalności modułów wchodzących w jego skład dedykowane są do obsługi procesów sprzedaży zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych. Oprogramowanie pozwala na realizację załadunku oraz ważenia węgla, pełnego monitoringu i nadzoru sprzedaży wraz z pełnym raportowaniem realizowanych w danym momencie zleceń, obsługi przewoźników. Obszar sprzedaży pozwala także na pełną współpracę i integrację z niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość produktów węglowych.

Czytaj więcej

Kadry i płace

Przejrzysta ewidencja danych niezbędnych do obsługi kadrowej, rozliczenia czasu pracy oraz wyliczania wynagrodzeń. Dokumentacja pracownicza prowadzona w wersji elektronicznej znacząco usprawnia przechowywanie danych archiwalnych. Bogaty zestaw raportów i zestawień umożliwia bieżącą analizę danych i kontrolę najważniejszych wskaźników. Udostępnione interfejsy API pozwalają na bezplikową wymianę danych z Urzędem Skarbowym czy Funduszami TFI.

Czytaj więcej

Aplikacje mobilne

Przeznaczone są do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W pełni zintegrowane z systemem klasy ERP. Wykorzystują mechanizmy identyfikacji oparte na kodach kreskowych, kodach QR oraz tagach RFID.

Czytaj więcej