e-Zakupy

Procedury zakupowe pod kontrolą

Platforma e–Zakupy to nowoczesne rozwiązanie IT, które wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu na duże możliwości w zakresie skalowania aplikacji, może być ona wykorzystywana przez firmy o prostej lub rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Platforma e–Zakupy

Aukcje elektroniczne

Platforma obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem licytacji i aukcji elektronicznych (publicznych i niepublicznych), w tym wieloparametrowych, wraz z kryteriami pozacenowymi, zarówno zdarzeń samodzielnych, jak i stanowiących część postępowania zakupowego.

Platforma e–Zakupy

Rejestr umów

Aplikacja wspiera procesy związane z rejestracją oraz przechowywaniem różnej kategorii umów zakupowych. Mogą to być umowy indywidualne, ramowe, z konsorcjami, a także aneksy do nich.

Platforma e–Zakupy

Portal dostawcy

Portal obsługuje procesy związane z komunikacją z dostawcami. Pozwala na dynamiczną wymianę dokumentów i informacji drogą elektroniczną. Umożliwia również stosowanie nowoczesnych metod zarządzania zapasem firmy przez dostawcę (VMI) dzięki możliwości integracji z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami informatycznymi Klienta.

Platforma e–Zakupy

Planowanie zakupów

Procesy związane z opracowaniem planu zakupów w dowolnych cyklach czasowych, w podziale na komórki i oddziały firmy, zgodnie z jej strukturą organizacyjną obsługiwane są przez moduł planowania zakupów.

Platforma e–Zakupy

Zamówienia

Oprogramowanie pozwala na efektywne zarządzanie procesem obiegu zapotrzebowania, wymusza także na organizacji stosowanie się do korporacyjnej polityki zakupowej. Dzięki katalogom elektronicznym budowanym w oparciu o indeksy zakupowe, możliwe jest jednoznaczne określanie przedmiotu zakupu.

Platforma e–Zakupy

Repozytorium i Raporty Platformy

Aplikacja prowadzi kartotekę dostawców sortymentów oraz katalogi usług, które mogą być budowane automatycznie w oparciu o zestaw parametrów. Prowadzi także katalogi cenników w ujęciu dostawcy, asortymentu czy powiązanego procesu. Moduł posiada również mechanizmy ułatwiające kwalifikację i ocenę dostawców.

Platforma e–Zakupy

Postępowanie zakupowe

Wykorzystanie modułu w pracy służb odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań zapewnia kontrolę nad procesem wyboru dostawców, eliminuje zakupy przypadkowe, zapewnia standaryzacje stosowanych procedur oraz wpływa na podniesienie jakości stosowanej dokumentacji.

Platforma e–Zakupy

E–RFX

Moduł pozwala na przeprowadzanie drogą elektroniczną jedno- lub wieloetapowych zapytań ofertowych. Główną korzyścią płynącą z wykorzystania nowoczesnych technik zakupowych, jakimi są E–RFX, jest przede wszystkim skrócenie czasu na ocenę i wybór ofert.


Wymierne korzyści

Zalety platformy e-Zakupy

Uniwersalność

możliwość wykorzystania przez małe, średnie i duże firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej

Wsparcie jednostek samorządowych

zgodność z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa

Mobilność

obsługa za pomocą przeglądarki internetowej

Integracja z innymi urządzeniami

integracja z innymi narzędziami informatycznymi na poziomie procesu

Prostota

proste i skuteczne mechanizmy autoryzacji użytkowników

Uniwersalność

możliwość wykorzystania przez małe, średnie i duże firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej

Wsparcie jednostek samorządowych

zgodność z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa

Mobilność

obsługa za pomocą przeglądarki internetowej

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 747 34 17