Top Shop

Zarządzaj efektywnie
złóż fragmenty w jedną całość

TOP SHOP to unikalny system usprawniający zarządzanie siecią lokali, umożliwiający przechowywanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji.


Top Shop

Dostosowane do klienta

 Ze względu na autorski charakter systemu, możliwa jest jego adaptacja do potrzeb i oczekiwań użytkownika, co daje Klientowi gwarancję korzystania ze skutecznego narzędzia ułatwiającego codzienną pracę.


Informacje o lokalu

Moduł danych obiektu zawiera wszystkie potrzebne informacje, które można podzielić na dane podstawowe oraz cechy. Dodatkowo gromadzi również informacje o urządzeniach.

Archiwum dokumentów

W systemie istnieje możliwość przechowywania wszelkich dokumentów (umów, protokołów) w postaci cyfrowej. W archiwum dokumenty opisywane są poprzez przypisanie im konkretnej klasy (np. umowy najmu) i nadanie tytułu.

Faktury i rozliczenia

Aplikacja pozwala na otrzymywanie danych faktur z systemów zewnętrznych Klienta (systemy finansowo-księgowe) poprzez wykorzystanie usług dostarczonych z systemem lub pierwotną rejestrację faktur w systemie TOP SHOP.

Użytkownicy

Aplikacja pozwala na otrzymywanie danych faktur z systemów zewnętrznych Klienta (systemy finansowo-księgowe) poprzez wykorzystanie usług dostarczonych z systemem lub pierwotną rejestrację faktur w systemie TOP SHOP.

Kontrahenci

Moduł zarządzania kontrahentami pozwala na wprowadzanie wszystkich danych niezbędnych do opisywania partnerów biznesowych. Takimi podstawowymi obszarami są: dane kontrahentów, dane adresowe, dane kontaktowe, konta bankowe.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Ze względu na autorski charakter aplikacji, możliwa jest jej adaptacja do potrzeb i oczekiwań Klienta, głównie w zakresie integracji z innymi systemami.

Top Shop

Wymierne korzyści

Idealne rozwiązanie dla…

dużych organizacji handlowych i usługowych lokalizujących swoje oddziały w obiektach wynajmowanych od różnych właścicieli, a także dla profesjonalnych grup tworzących infrastrukturę handlową (np. sieci serwisowych, sieci biur handlowych, sieci logistycznych itp.).

Oszczędzamy Twój czas

Aplikacja usprawnia zarządzanie zróżnicowanymi i złożonymi umowami najmu (obsługa kaucji i gwarancji), zapewnia szybki i bieżący dostęp do szczegółowych informacji o lokalach, a także ułatwia zarządzanie terminami dzięki automatycznemu generowaniu przypomnień.

System stworzony w oparciu o doświadczenie

TOP SHOP został zaprojektowany przy współpracy z właścicielem renomowanej sieci sklepów ROSSMANN posiadającej blisko 800 obiektów, jako oprogramowanie dedykowane dla zarządzania obsługą sieci tego rodzaju.


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 40 81

Top Shop

Pobierz broszurę informacyjną