Cyberbezpieczny Samorząd


Do 13.10.2023 można składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Proces składania wniosków oraz rozliczenia środków grantu jest bardzo prosty w porównaniu z innymi wnioskami o środki europejskie, gdyż jest to grant celowy i wiele procedur jest pomijanych. W puli ponad 1 700 000 000 zł.

Możliwość finansowania:

– SOC, dostawy sprzętu IT i oprogramowania zgodnego z wymaganiami projektu, usługi konsultacyjne, modernizacja serwerowni

– audyty bezpieczeństwa i penetracyjne aplikacji oraz infrastruktury serwerowni,

– dedykowane szkolenia w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,

– przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

– zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa dowolnego producenta a w tym m.in.: serwery, macierze, zarządzalne przełączniki sieciowe, NGFW, systemy kopii bezpieczeństwa, systemy antywirusowe dla stacji roboczych i serwerów, systemy zapewniające bezpieczny system poczty elektronicznej, oprogramowanie systemowe, bazodanowe, wirtualizacyjne, budowa, centrum zapasowego, modernizacja serwerowni.


Przedziały dofinansowań:

Gminy: 200 000 do 850 000 zł


Powiaty i Samorządy Wojewódzkie: do 850 000 zł


Czas trwałości projektu wynosi 2 lata.


Informujemy, że COIG S.A posiada kompetencje, specjalizowaną kadrę, uruchomioną usługę SOC i doświadczenie, dzięki któremu osiągniecie Państwo wybrany cel Grantu. Z chęcią wesprzemy Państwa na każdym etapie wnioskowania.