Cyfryzacja finansów Miasta Lublina

Konferencja podsumowująca i kończąca prace

17.04.2023 odbyła się Konferencja podsumowująca i kończąca prace nad cyfryzacją finansów Miasta Lublina pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka.

Uczestników konferencji przywitali Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin oraz Pan Andrzej Wojewódzki Sekretarz Miasta Lublin wraz z Zarządem COIG S.A.
Pan Grzegorz Hunicz Dyrektor Wydziału Informatyki Miasta Lublin wprowadził zgromadzonych w tematykę transformacji cyfrowej w mieście Lublinie.

Dwie równoległe ścieżki tematyczne dotyczące księgowości i finansów oraz infrastruktury i organizacji dawały możliwość zebranym uczestnikom zapoznania się z wieloma produktami i usługami firmy COIG S.A. dla jednostek samorządowych oraz dobrymi praktykami w ich wykorzystaniu.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji oraz reprezentantom Miasta Lublin.