Business Intelligence

BI Lite

/BI Lite

BI Lite zawiera wszechstronny zestaw funkcji wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych, ułatwiający użytkownikom dokonywanie trafnych i świadomych wyborów na podstawie rzetelnych danych i analiz.


BI Lite

BI dla małych i średnich przedsiębiorstw

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie z systemami BI, stworzyliśmy system posiadający najbardziej klucze funkcje w zakresie analiz i raportów.

1/6

Obszary biznesowe

Z poziomu przeglądarki internetowej klient sam może stworzyć obszar biznesowy, który potem posłuży jako źródło do tworzenia analiz.


2/6

Analizy

Tak jak w wszystkich systemach BI analityk biznesowy otrzymuje nieograniczony dostęp do swoich danych.


3/6

Mapy

Możliwość prezentowania danych przy użyciu map. Do wyboru są mapy wg podziału administracyjnego lub współrzędnych geograficznych.


4/6

Dystrybucja

Przygotowane analizy mogą być rozsyłane po odświeżeniu danych do wskazanych użytkowników na pocztę email lub w postaci SMS na telefon.


5/6

Import z pliku

Ładowanie danych do hurtowni z plików płaskich poszerza możliwości analityczne systemu BI. W prosty sposób można kontrolować plany utworzone w MS Excel z realizacją z systemu ERP.


6/6

Kokpity

Interaktywne formy prezentacji danych łączące kilka analiz, dynamicznie filtrujące wartości w zależności od wybranych warunków.

Usługa BI

Kompleksowa usługa wdrożenia systemu Business Intelligence w oparciu o rozwiązania największych graczy rynku BI (SAP BI, SAS, Oracle czy Pentaho)

Czytaj więcej

System BI Lite dla MSP

Autorski system do wizualizacji danych pozwalający przy pomocy dynamicznych kokpitów odkrywać wiedzę o procesach biznesowych zachodzących w organizacji.

Czytaj więcej