Cloud Computing

Wirtualizacja zasobów w chmurze

/Polityka Green

Chmura to nowoczesna forma przetwarzania danych, która umożliwia korzystanie z zaawansowanego oprogramowania bez konieczności zakupu licencji, instalowania aplikacji na własnych urządzeniach i administrowania systemem.


Green Data Center

Wdrożenie rozwiązań cloud computing 

Podstawą cloud computing jest szeroko pojęta wirtualizacja zasobów np.: serwerów, desktopów, pamięci masowych, infrastruktury sieciowej. Rozróżnia się trzy modele chmury obliczeniowej: SaaS, IaaS oraz PaaS.

1/4

SaaS (Software as a Service)

Usługa polegająca na dostarczaniu niezbędnych funkcji oprogramowania za pomocą Internetu. Klient ma zapewniony dostęp do narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem.

Opłaty naliczane są za każdorazowe korzystanie z usługi, a dostęp uzyskuje się na żądanie – np. udostępnienie systemu ERP


2/4

IaaS (Infrastructure as a Service)

Model IaaS polega na dostarczaniu infrastruktury informatycznej. Eliminuje następujące potrzeby: zakup serwerów i licencji na oprogramowanie; tworzenie miejsca na centrum danych; wyposażenie sieciowe. Klient nie musi także dbać o bieżące backup-y, zabezpieczenia i dostępność określonych funkcji we własnej infrastrukturze. np. wynajem mocy obliczeniowej


3/4

PaaS (Platform as a Service)

Dzięki usłudze w modelu PaaS klient otrzymuje platformę informatyczną i komplet rozwiązań połączonych z jej działaniem ułatwiających dyslokację aplikacji. Rozwiązanie eliminuje nakłady finansowe związane z zakupem i serwisem sprzętu oraz utrzymywaniem wykwalifikowanej kadry potrzebnej do zarządzania tymi zasobami. np. wirtualny desktop, udostępnianie licencji i aplikacji


4/4

Co można zyskać?

  • dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych przy relatywnie niskich kosztach
  • oprogramowanie w najnowszych wersjach
  • brak konieczności inwestycji w sprzęt i niezbędne licencje na oprogramowanie
  • dużą wydajność i wysoką dostępność usług dzięki umiejscowieniu infrastruktury IT w nowoczesnym Centrum Przetwarzania Danych
  • opłaty za faktycznie wykorzystywane zasoby
  • pełną skalowalność zarówno w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moce, jak i potrzeby zmniejszenia zakontraktowanych zasobów.

Cloud Computing

Usługi w modelu Cloud Computing pozwalają naszym klientom dostosowywać wykorzystywane zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych – w czasie rzeczywistym, w systemie pay–per-use, bez inwestowania w infrastrukturę, szkolenia i licencje na oprogramowanie. »

Czytaj więcej

Usługi bazodanowe

Świadczymy usługi bazodanowe oparte na rozwiązaniach firmy Oracle. Wspieramy klientów w zakresie strojenia aplikacji SQL, zabezpieczenia dostępu do baz danych Oracle, a także projektowania i konfiguracji systemów o podwyższonej niezawodności. »

Czytaj więcej

Usługi sieciowe

Oferujemy szeroki wachlarz usług sieciowych takich, jak: zarządzanie bezpieczeństwem, projektowanie i wykonywanie struktur sieci, a także usługę dotyczącą zdalnego dostępu do zasobów poprzez bezpieczny kanał VPN. »

Czytaj więcej

Usługi dodatkowe

Naszym klientom oferujemy usługi związanie z kolokacją, backup’em i archiwizacją danych, monitoringiem urządzeń, migracją i relokacją danych, a także budową systemów wysokiej niezawodności. »

Czytaj więcej