System informatyczny Miasta Łodzi

Wybór najkorzystniejszej oferty COIG S.A.

16 lutego 2023 roku dokonano wyboru oferty COIG S.A .w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Miasto Łódź na utrzymanie systemu informatycznego Zarządzanie Finansami Miasta dla Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych przez okres 4 lat
2 marca 2023 r. obydwie strony złożyły swoje podpisy na umowie