Wdrożenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W poniedziałek 23.08.2021r. zakończyliśmy realizację umowy wdrożeniowej zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie a firmą COIG S.A.

Przedmiotem umowy było wdrożenie e-usług publicznych, usług wewnątrzadministracyjnych oraz wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę a także modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

Prace objęte umową, która opiewała na blisko 27 mln zł brutto i była współfinasowana z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), zrealizowane zostały w terminie zgodnym z umową.