XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Katowice gościły ponad tysiąc przedstawicieli samorządów – prezydentów, burmistrzów, sekretarzy oraz ludzi biznesu.

Omawiano między innymi plany kapitałowe, zajmowano się zarządzaniem kryzysowym i ochrona środowiska. Mówiono o mieście przyszłości i nowoczesnej szkole.
COIG, wspierany przez firmy grupy Wasko jako dostawca rozwiązań i usług dla sektora samorządowego, prezentował swoją aktualną ofertę i aktywnie uczestniczył w konferencjach i panelach forum.