Zmiany w składzie zarządu


w dniu wczorajszym rada nadzorcza COIG S.A powołała nowych członków zarządu w osobach: 
Roman Nowak i Łukasz Warzecha.

Nowym członkom zarządu życzymy wielu sukcesów i dalszej udanej pracy.