Audyt IT

Audyty bezpieczeństwa IT

/Audyty IT

Audyt bezpieczeństwa IT bezpieczeństwa składa się z analizy, identyfikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacji zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacji dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocenę zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.


Audyt IT

Cel usługi

Audyt służy potwierdzeniu, że procedury wewnętrzne organizacji, systemy informatyczne oraz urządzenia nie posiadają luk zarówno proceduralnych jak i teleinformatycznych, które mogą doprowadzić do utraty lub wycieku danych. Wynikiem audytu jest raport zawierający pełną wiedzę o stanie bezpieczeństwa IT organizacji wraz z zaleceniami poaudytowymi.

1/6

Zgodność z prawem


2/6

Zgodnośc ze standardami i dobrymi praktykami


3/6

Bezpieczeństwo techniczne


4/6

Bezpieczeństwo organizacyjne, przestrzeganie procedur


5/6

Czynnik ludzki – weryfikacja


6/6

Raport końcowy

Security Operations Center

SOC pozwala znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa firmy za pomocą monitoringu sieci, wykrywania zagrożeń oraz podatności a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Bieżąca wymiana informacji zabezpiecza przed zagrożeniami i zapewni pełną ochronę przed potencjalnymi atakami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Kontrolowany atak na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę jego bieżącego stanu bezpieczeństwa, w szczególności występowania znanych podatności oraz odporności na próby przełamania zabezpieczeń.

Czytaj więcej

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa IT bezpieczeństwa składa się z analizy, identyfikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacji zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacji dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocenę zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.

Czytaj więcej

CSIRT COIG

Zespół CSIRT Coig jest zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez COIG SA usług.

Czytaj więcej