Audyt IT

Audyty bezpieczeństwa IT

/Audyty IT

Celem usługi audytu bezpieczeństwa jest analiza, identyfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacja zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacja dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocena zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.


Audyt IT

Czemu służy audyt?

Audyt służy potwierdzeniu, że procedury wewnętrzne organizacji, systemy informatyczne oraz urządzenia nie posiadają luk zarówno proceduralnych jak i teleinformatycznych, które mogą doprowadzić do utraty lub wycieku danych. Wynikiem audytu jest raport zawierający pełną wiedzę o stanie bezpieczeństwa IT organizacji wraz z zaleceniami poaudytowymi.

1/6

Zgodność z prawem


2/6

Zgodnośc ze standardami i dobrymi praktykami


3/6

Bezpieczeństwo techniczne


4/6

Bezpieczeństwo organizacyjne, przestrzeganie procedur


5/6

Czynnik ludzki – weryfikacja


6/6

Raport końcowy

Audyt IT

Kompleks obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, kosztami oraz zarządzaniem aktywami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Oprogramowanie stanowi wsparcie dla działów zajmujących się logistyką materiałową, a więc wspomaga procesy: zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki magazynowej i materiałowej oraz zarządzania zapasami.

Czytaj więcej

Zintegrowany system Zarządzania Bezpieczeństwem

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Czytaj więcej

Dedykowane produkty i usługi

Kolejny kompleks systemu SZYK2 dedykowany dla górnictwa. Pozwala na sprawne zarządzanie obsługą dystrybucji i sprzedaży produktów węglowych.

CSIRT COIG

Aplikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obsługą sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa, jest zatem nowoczesnym narzędziem wspierającym pracę działów personalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczne przechowywanie danych

Szybka i bezpieczna wymiana danych z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami państwowymi/branżowymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu portali korporacyjnych.

Czytaj więcej