Testy penetracyjne

Podnieś bezpieczeństwo Twojej firmy

/Testy penetracyjne

Realizujemy kompleksowe usługi przeprowadzania testów penetracyjnych. Założeniem takich testów jest uzyskanie pewności, że środowisko informatyczne jest odporne na cyberataki.


Testy penetracyjne

Założenia

Kontrolowany ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę jego bieżącego stanu bezpieczeństwa, w szczególności występowania znanych podatności oraz odporności na próby przełamania zabezpieczeń.

Testy penetracyjne aplikacji webowych przeprowadzamy zgodnie z najpopularniejszą i szeroko uznaną metodyką OWASP (The Open Web Application Security Project), z uwzględnieniem najnowszych wersji OWASP Top 10 oraz OWASP ASVS (Application Security Verification Standard). W trakcie przeprowadzanych testów pracujemy tak, aby odnaleźć jak najwięcej istotnych luk, nie tylko tych, które opisane są przez OWASP. Koncentrujemy się na podatnościach, które realnie mogą zaszkodzić biznesowi. Pentesty aplikacji webowych wykonujemy są głównie manualnie, dzięki czemu mamy możliwość wykrycia podatności, które nie zawsze są wykrywane przez automatyczne oprogramowanie.

1/1

Wniosek

Wynikiem przeprowadzonych testów jest raport z opisem wykrytych podatności oraz sugerowanymi zaleceniami bezpieczeństwa.

Audyt IT

Kompleks obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, kosztami oraz zarządzaniem aktywami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Oprogramowanie stanowi wsparcie dla działów zajmujących się logistyką materiałową, a więc wspomaga procesy: zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki magazynowej i materiałowej oraz zarządzania zapasami.

Czytaj więcej

Zintegrowany system Zarządzania Bezpieczeństwem

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Czytaj więcej

Dedykowane produkty i usługi

Kolejny kompleks systemu SZYK2 dedykowany dla górnictwa. Pozwala na sprawne zarządzanie obsługą dystrybucji i sprzedaży produktów węglowych.

CSIRT COIG

Aplikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obsługą sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa, jest zatem nowoczesnym narzędziem wspierającym pracę działów personalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczne przechowywanie danych

Szybka i bezpieczna wymiana danych z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami państwowymi/branżowymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu portali korporacyjnych.

Czytaj więcej