CSIRT Coig

Odeprzyj ataki z CSIRT

/Testy penetracyjne

Zespół CSIRT Coig jest zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez Coig SA usług.


CSIRT Coig

Cel usługi

Pełny opis zespołu CSIRT COIG w wersji polskiej oraz angielskiej znajduje się w RFC 2350 “Expectations for Computer Security Incident Response”

CSIRT Coig

Cel usługi

Pełny opis zespołu CSIRT COIG w wersji polskiej oraz angielskiej znajduje się w RFC 2350 “Expectations for Computer Security Incident Response”

Zgłoszenia incydentów prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, szyfrowanej dostępnym poniżej kluczem publicznym na adres: helpdesk@gk.wasko.pl

1/1

W skład usługi mogą wchodzić następujące elementy:

  • Kolokacja
  • Backup i archiwizacja danych
  • Udostępnianie zasobów w chmurze (publiczna lub prywatna)
  • Migracja i relokacja danych
  • Administracja systemami
  • Budowa systemów wysokiej dostępności
  • Rozwiązania it dedykowane dla klienta
  • Bezpieczeństwo sieciowe

Audyt IT

Kompleks obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością finansową i zarządczą, kosztami oraz zarządzaniem aktywami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Oprogramowanie stanowi wsparcie dla działów zajmujących się logistyką materiałową, a więc wspomaga procesy: zaopatrzenia, prowadzenia gospodarki magazynowej i materiałowej oraz zarządzania zapasami.

Czytaj więcej

Zintegrowany system Zarządzania Bezpieczeństwem

Zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji obejmuje funkcjonalność obszaru produkcyjno-technicznego. Z powodzeniem wykorzystywana jest przede wszystkim w branży wydobywczej.

Czytaj więcej

Dedykowane produkty i usługi

Kolejny kompleks systemu SZYK2 dedykowany dla górnictwa. Pozwala na sprawne zarządzanie obsługą dystrybucji i sprzedaży produktów węglowych.

CSIRT COIG

Aplikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obsługą sfery kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa, jest zatem nowoczesnym narzędziem wspierającym pracę działów personalnych.

Czytaj więcej

Bezpieczne przechowywanie danych

Szybka i bezpieczna wymiana danych z kontrahentami zewnętrznymi oraz instytucjami państwowymi/branżowymi możliwa jest dzięki wykorzystaniu portali korporacyjnych.

Czytaj więcej