SOC

Security Operations Center

/SOC

SOC pozwala znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa firmy za pomocą monitoringu sieci, wykrywania zagrożeń oraz podatności a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Bieżąca wymiana informacji zabezpiecza przed zagrożeniami i zapewni pełną ochronę przed potencjalnymi atakami.


SOC

Cel usługi

Security Operations Center pozwala na identyfikację i zabezpieczenie najbardziej krytycznych miejsc w organizacji. Dzięki synergii wielu rozwiązań oraz wymianie informacji pomiędzy nimi, SOC pozwala odnaleźć szereg problemów związanych z bezpieczeństwem, które do tej pory były niezauważalne. Security Operations Center jest miejscem, w którym bezpieczeństwo IT, informatyka śledcza, a także procedury i ludzie współpracują ze sobą tworząc wyższy poziom bezpieczeństwa.

1/2

Kolektor logów

Scentralizowany system monitorowania logów z urządzeń i systemów znajdujących się w infrastrukturze organizacji.

Główną zaletą rozwiązania jest niskie obciążenie zasobów informatycznych, wysyłających logi do systemu. System umożliwia tworzenia powiadomień zarówno przy pomocy wiadomości e-mail jak i SMS. Jest on niezwykle pomocny podczas analizy cyberataków z uwagi na możliwą archiwizację logów z urządzeń i systemów przedsiębiorstwa. Realizujemy usługę udostępnienia i wdrożenia oprogramowania oraz ciągłej analizy zebranych danych.

2/2

Ciągły monitoring

Zaawansowany monitoring sieci – pozwala na wykrywanie, śledzenie i blokowanie niebezpiecznej transmisji w sieci informatycznej organizacji

Może wykorzystywać m.in. sztuczną inteligencję do analizy zagrożeń, dzięki czemu jest w stanie wykryć także nieznane dotąd ataki. Zespół naszych wykwalifikowanych inżynierów realizuje usługę wdrożenia oprogramowania, monitorowania w trybie 24/7 oraz proaktywnego reagowania na incydenty.

Security Operations Center

SOC pozwala znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa firmy za pomocą monitoringu sieci, wykrywania zagrożeń oraz podatności a także zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. Bieżąca wymiana informacji zabezpiecza przed zagrożeniami i zapewni pełną ochronę przed potencjalnymi atakami.

Czytaj więcej

Testy penetracyjne

Kontrolowany atak na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną ocenę jego bieżącego stanu bezpieczeństwa, w szczególności występowania znanych podatności oraz odporności na próby przełamania zabezpieczeń.

Czytaj więcej

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa IT bezpieczeństwa składa się z analizy, identyfikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych, weryfikacji zabezpieczeń logicznych i fizycznych, weryfikacji dokumentacji związanej z ochroną danych oraz ocenę zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznymi regulacjami.

Czytaj więcej

CSIRT COIG

Zespół CSIRT Coig jest zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo świadczonych przez COIG SA usług.

Czytaj więcej