EPP3 Case Study

Case Study
Branża utilities

Case Study


Wdrożenie EPP w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim

Uruchomienie aplikacji Elektronicznego Portalu współpracującej z systemem SZYK2 wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zakres wdrożenia

EPP dla Sektora Utilities

Sektor utilities charakteryzuje się złożonymi procesami biznesowymi oraz wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Wykorzystanie aplikacji Portalu Pracownika i powiązanie jej z systemem Szyk2 umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi odbywającymi się w przedsiębiorstwie, rozpoczynając od samego czasu pracy pracowników, mowa tutaj o złożonych grafikach pracy, samym planowaniu nieobecności, a więc urlopów, organizowaniu zastępstw oraz zarządzaniem nieobecnościami pracowników.

Zakres wdrożenia

EPP również dla pracowników

EPP obsługuje również proces oceny pracowników, także poprze aplikację pracownicy mogą pobierać udostępnione im dokumenty oraz linki, paski wypłat, roczne PIT i RMUA.

#Paski wypłat
# Powiadomienia
# PIT
# RMUA

Usprawnienie cyklu oceny

Dzięki elastycznemu narzędziu zinformatyzowano cały cykl i usprawniono jego przebieg.

Wyliczanie premii zgodnie z oceną

Uzyskane wyniki ocen porównywane są względem siebie z uwzględnieniem odpowiednich współczynników wyliczanych w systemie kadrowym Szyk2 i na tej podstawie wyliczane są premie dla pracowników.

Wgląd do środków trwałych

Dodatkowo aplikacja EPP3 powiązana jest z systemem eMedia dzięki czemu pracownicy mają wgląd do posiadanych środków trwałych, a kadra kierownicza ma nadzór nad sprzętem powierzonym w zespole.

Informacje pracownicze

Dzięki grafikom pracy każda osoba w jasny i klarowny graficznie sposób ma cały czas dostęp do informacji w jakim systemie, w jakim dniu i na jaką zmianę pracuje.

Korzyści

Obszar wdrożeniaŁatwa w obsłudze

Łatwa w obsłudze aplikacja umożliwia sprawniejszą realizację procesów w przedsiębiorstwie

System oceny pracownika

System oceny okresowej pracownikówumożliwia dokonanie oceny z każdego miejsca, gdzie jest połączenie z Internetem, a kolejno ułatwia udostępnienie ocen pracownikom. System powiadomień na bieżąco uświadamia użytkowników o działaniach jakie należy podjąć w aplikacji.

Prezentacja graficzna

Dzięki prezentacji w EPP3 grafików pracy firma usprawniła przepływ informacji i odciążyła dział kadrowy z obowiązku informowania każdego pracownika z osobna o harmonogramie jego pracy.

Zobacz inne Case Study

Case study

Wdrożenie EPP
w Urzędach Miast w województwie Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim.

Case study

Wdrożenie Elektronicznego
Portalu pracownika
w Szpitalu w Płocku i Radomiu