Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

Wdrażanie i utrzymanie systemów IT

COIG S.A. to już kilkadziesiąt lat doświadczenia w zakresie wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami. To również ogromne doświadczenie w dostosowaniu oferowanych systemów do specyficznych potrzeb naszych Klientów. W tym celu stosujemy zaawansowane technologicznie i sprawdzone na rynku rozwiązania informatyczne.

Wdrażanie i utrzymanie systemów IT

Wdrażanie systemów IT

Wraz z oferowanymi systemami własnego autorstwa oraz wiodących dostawców dostarczamy komplementarne usługi ich wdrożenia oraz utrzymania. Niezależnie od wyboru modelu udostępnienia funkcjonalności systemu (usługa w modelu SaaS lub instalacja systemu na zasobach klienta) każdemu z klientów proponujemy pakiet usług związanych z organizacją i prowadzeniem procesu uruchomienia oprogramowania – zgodny z jego oczekiwaniami.

Całość procesu wdrożenia systemu prowadzona jest w oparciu o metodykę Prince2 lub SureStep. W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług wdrożony został system zarządzania jakością usług ISO 9001:2008.


Analiza przedwdrożeniowa

Prowadzona w ramach procesu wdrożenia analiza przedwdrożeniowa pozwala na szczegółowe określenie wymagań klienta, których znajomość jest niezbędna do prawidłowej konfiguracji i parametryzacji systemu, a także udostępnienia optymalnego zestawu funkcjonalności, które będą efektywnie wpierać obsługę procesów biznesowych. Na etapie analizy przedwdrożeniowej przygotowywany jest również szczegółowy harmonogram działań.

Realizacja planu wdrożenia

Całość procesu wdrożenia podzielona jest na etapy, w ramach których wykonywane są wszystkie zaplanowane prace przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów tj.: czasu, zasobów ludzkich, środków budżetowych. Realizacja poszczególnych etapów prac jest konsultowana z klientem i weryfikowana, co daje gwarancję, że efekty będą zgodne z jego oczekiwaniami.

Wsparcie dla pracowników

Prace wdrożeniowe obejmują również szkolenia oraz warsztaty stanowiskowe, w ramach których użytkownicy oprogramowania zdobywają wiedzę teoretyczną i nabywają praktycznych umiejętności, które pozwolą im na samodzielną pracę w systemie. Rozruch eksploatacyjny systemu prowadzony jest zawsze przy udziale konsultantów COIG S.A. służących swoją wiedzą i doświadczeniem, by wesprzeć użytkownika w początkowym okresie korzystania z oprogramowania.

Wdrażanie i utrzymanie systemów IT

Utrzymanie systemów IT

Usługi utrzymania naszych systemów nakierowane są na zapewnienie klientowi maksymalnego czasu dostępności oprogramowania, jego niezawodności oraz wydajności.


Usługi IT

Service Desk

Nasz Service Desk składający się z pierwszej i drugiej linii wsparcia działa według wypracowanych i skutecznych procedur pozwalających na sprawną obsługę wszelkiego rodzaju zleceń użytkowników. W systemie informatycznym Service Desk zaprojektowano procesy zarządzania zmianą, konfiguracją, zleceniem, incydentem i problemem, pozwalają one nie tylko na bieżącą obsługę zgłoszeń użytkowników, ale także zapewniają pełny monitoring i rozliczenie wskaźników utrzymania systemu uzgodnionych na poziomie umowy SLA. Wszystkie zadania realizowane przez Service Desk oparte są o najlepsze praktyki ITIL, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem COIG S.A. w świadczeniu usług IT pozwala na sprawne i skuteczne rozwiązanie wszelkich zagadnień związanych z utrzymaniem oprogramowania.

Usługi IT

Zawsze aktualne oprogramowanie

W ramach utrzymania systemów IT zapewniamy klientowi dostęp do najnowszych wersji wszystkich komponentów wchodzących w skład aplikacji. Nowe wersje elementów oprogramowania własnego autorstwa są wynikiem prac analitycznych i badawczych projektantów, jak również zgłaszanych przez użytkowników propozycji rozszerzeń i modyfikacji dostępnych funkcjonalności.

Usługi IT

Bieżące wsparcie

W każdym momencie użytkowania systemu użytkownik może liczyć na fachową pomoc konsultantów COIG S.A. zarówno w zakresie bieżących problemów, jak i szkoleń podnoszących kwalifikacje i znajomość oprogramowania. W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług serwisowych wdrożony został system zarządzania jakością usług ISO 9001:2008.


Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

32 757 42 39