Platforma zakupowa RFX+

Kupuj, sprzedawaj i licytuj. Przenieś proces zakupowy na wyższy poziom

W każdej firmie powstają potrzeby zakupowe związane z realizowaną działalnością biznesową. Różne rodzaje tych potrzeb oraz metody ich akceptacji wymagają wykorzystania elastycznych i profesjonalnych narzędzi informatycznych.

RFX+

Czym jest RFX+?

RFX+ wspiera procesy zakupu i sprzedaży w danym przedsiębiorstwie. To kompleksowa platforma zakupowa z modułem aukcyjnym dla firm. RFX+ przenosi cały proces zakupowy na wyższy poziom – wszystko prowadzone jest elektronicznie, przy zachowaniu pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma RFX+ umożliwia także przeprowadzanie postępowań zakupowych, opartych o wewnętrzne regulaminy – pozaustawowych, które nie są objęte ustawą o zamówieniach publicznych.

RFX+ jest narzędziem B2B, dzięki któremu firmy mogą dokonać transakcji i nawiązać nowe relacje biznesowe. Platforma RFX+ to miejsce, gdzie w zależności od potrzeb, znajdziesz nowych klientów i dostawców, rozszerzysz swój kanał sprzedaży i zwiększysz rozpoznawalność swojej firmy.

Możliwości

RFX+ to narzędzie B2B, dzięki któremu:

 • Szybko przygotujesz i dodasz zapytanie ofertowe
 • Nawiążesz nowe relacje biznesowe
 • Pozyskasz nowe informacje, dowiesz się o potrzebach rynkowych
 • Kompleksowo porównasz oferty
 • Wynegocjujesz najlepsze warunki handlowe i cenę zakupu
Odbiorca

Dla kogo jest RFX+?

Platforma obsługuje procesy związane z przeprowadzaniem licytacji i aukcji Głównym zadaniem systemu jest wsparcie działów przeprowadzających procesy zakupowe, jak również sprzedażowe, w zakresie wyboru odpowiedniej procedury postępowania. Platforma usprawnia przygotowywanie zapytań ofertowych, komunikację z firmami zainteresowanymi współpracą, zbieranie i porównywanie ofert, a także ułatwia wybór najkorzystniejszej oferty.

Zapytania ofertowe

Platforma RFX+ umożliwia proste i intuicyjne tworzenie zapytań ofertowych RFX: RFI, RFQ, RFP i nie tylko. Zapytania tworzy się za pomocą kreatora, dzięki czemu przygotowanie specyfikacji przebiega szybko, a dokumenty są ustandaryzowane. To przekłada się na krótszy czas poświęcony realizacji procesów zakupowych w firmie i zmniejsza możliwość popełnienia błędów.

Dodatkowo RFX+ archiwizuje wszystkie zapytania ofertowe oraz odpowiedzi i komunikację pomiędzy stronami, w jednym miejscu. Komfortowy dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów dzięki repozytorium umów oraz archiwum daje możliwość monitorowania procesów na każdym ich etapie i znacznie ułatwia zarządzanie nimi.

Elektroniczne aukcje i licytacje

Znajdź interesujące oferty i zapewnij swojej firmie najlepsze ceny dzięki aukcjom elektronicznym. Przeprowadzaj aukcje elektroniczne jako zdarzenie samodzielne lub w ramach opublikowanego zapytania ofertowego.

Z RFX+ łatwo przeprowadzisz:

 • aukcje niepubliczne (w oparciu o wewnętrzne regulaminy organizatora aukcji), według mechanizmu aukcji japońskiej lub angielskiej zakupowej bądź sprzedażowej,
 • aukcje poprzedzone etapem ofertowania lub kwalifikacji uczestnika na podstawie zgłoszenia do udziału,
 • aukcje otwarte – z możliwością zgłoszenia i udziału w aukcji nieograniczonej liczby uczestników,
 • aukcje zamknięte – kierowane do określonego grona uczestników, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji.

Dzięki RFX+ przeprowadzisz aukcje elektroniczne wieloparametrowe, wraz z kryteriami pozacenowymi. Funkcjonalność RFX+ pozwala również przeprowadzać jedno- lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym zgłoszeniem do udziału czy ofertą wstępną.

Elektroniczna komunikacja

RFX+ zapewnia użytkownikom wygodną, elektroniczną komunikację. Platforma umożliwia:

 • wymianę dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • zarządzanie profilem firmy w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • przypisywanie konkretnych ogłoszeń, firm oraz użytkowników do wybranych, zdefiniowanych kategorii branżowych,
 • automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach.

Raportowanie

RFX+ przygotuje zestawienia, raporty i porównania, z możliwością zrzutu do arkusza kalkulacyjnego:

 • zestawienie opublikowanych ogłoszeń o zapytaniach ofertowych oraz aukcjach elektronicznych,
 • zestawienie ofert złożonych w ramach opublikowanego ogłoszenia,
 • zestawienie przeprowadzonych aukcji elektronicznych,
 • protokół z przebiegu aukcji oraz protokoły dla poszczególnych uczestników,
 • raport aktywności użytkowników systemu.

Korzyści

Dlaczego warto wybrać platformę RFX+?

 • Usprawnia komunikację pomiędzy firmami zainteresowanymi współpracą
 • Pozwala przyśpieszyć proces realizacji zleceń
 • Optymalizuje proces zakupowy i sprzedażowy firmy
 • Wprowadza standaryzację dokumentów
 • Automatyzuje przesyłanie i przetwarzanie dokumentów

Funkcjonalność platformy

Platforma RFX+ zapewnia wsparcie procesów zakupowych i sprzedażowych firmy w jednym miejscu, w sposób intuicyjny, szybki i prosty.

Konfigurowanie różnorodnych elektronicznych formularzy ofertowych dopasowanych do rodzaju ogłoszenia,

definiowanie wielu dowolnych kryteriów oceny i akceptacji ofert,

Kontrolowanie spójności publikowanego formularza ofertowego oraz składanej oferty

Prowadzenie rejestru złożonych ofert i dokumentów dostarczonych przez uczestników

Wspieranie procesu wyboru oferty najkorzystniejszej

Systemowe powiadamianie o zdarzeniach na Platformie

Rejestrowanie wysyłanych wiadomości pomiędzy zainteresowanymi stronami

Umożliwienie wymiany dokumentów w formie elektronicznej ze wsparciem w zakresie składania e‑podpisów

Szyfrowanie przesyłanych informacji wraz z zapewnieniem integralności i poufności danych

Nasi specjaliści

Chętnie odpowiemy
na wasze pytania

Marcin Adamczyk
+48 509 709 125

Platforma zakupowa RFX+

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz